Božstva v podobě knih
Tamál Kršna Gosvámí ŚB 5.3.9 Zurich, Švýcarsko 4.12.1991
Tato lekce je v kategoriích: Sankírtan, HH Tamál Kršna Gosvámí, ŚB 5