HG Divya Prabandha dás

2018

Přednášky z roku 2018

ŚB 2.4.15 Nava Gókula, Skavsko 1.5.2018
Prabhupád Bhavan, Brno 30.4.2018
BG 9.3 Prabhupád Bhavan, Brno 30.4.2018
Prabhupád Bhavan, Brno 29.4.2018
2016

Přednášky z roku 2016

ŚB 3.25.29 Prabhupád Bhavan, Brno 23.5.2016