HG Príti Vardhana dás

Varnášrama a farmy

Nava Gókula 12.6.2017
ŚB 1.15.39 Nava Gókula 13.6.2017
Prabhupád Bhavan, Brno 11.6.2017
Nové Sady 13.6.2017
Krišnův Dvůr 9.6.2017

Semináře

Nava Gókula 12.6.2017
ŚB 1.15.39 Nava Gókula 13.6.2017

Bhagavad-gītā taková, jaká je

BG 17.16 Prabhupád Bhavan, Brno 14.6.2017

Śrīmad-Bhāgavatam Zpěv první: Stvoření

ŚB 1.15.39 Nava Gókula 13.6.2017

Śrīmad-Bhāgavatam Zpěv třetí: Status quo

ŚB 3.32.16 Prabhupád Bhavan, Brno 14.6.2017
ŚB 3.32.11 Prabhupád Bhavan, Brno 12.6.2017

Nezařazené

Brno 4.2011