Varnášrama a farmy

2018

Přednášky z roku 2018

Kéšavánanda dás Prabhupád Bhavan, Brno 16.11.2018
Kolekce 2 přednášek
Kéšavánanda dás ŚB 2.1.37 Kršnův Dvůr 12.11.2018
Sankírtan dás Prabhupád Bhavan, Brno 29.9.2018
Džanánanda Gosvámí Prabhupád Bhavan, Brno 12.9.2018
Sankírtan dás BG 6.34 Nava Gokula, Skavsko 7.7.2018
Kolekce 5 přednášek
2017

Přednášky z roku 2017

Prithu Prabhu Nanda Gokula, Skavsko 14.10.2017
Sankírtan dás ŚB 3.33.13 Prabhupád Bhavan, Brno 20.8.2017
Sankírtan dás ŚB 1.16.32 Nava Gókula 5.8.2017
Príti Vardhana dás ŚB 1.15.39 Nava Gókula 13.6.2017
Príti Vardhana dás Krišnův Dvůr 9.6.2017
Sankírtan dás ŚB 3.29.43 Prabhupád Bhavan, Brno 29.1.2017
Bhakti Vikáša Svámí ŚB 8.19.21 Šrí Rangam, Tamil Nadu, Indie 23.1.2017
Bhakti Vikáša Svámí Šrí Rangam, Tamil Nadu, Indie 23.1.2017
2016

Přednášky z roku 2016

Sankírtan dás ŚB 3.29.15 Prabhupád Bhavan, Brno 25.12.2016
Sankírtan dás ŚB 1.10.1 Farma Nava Gokula 5.11.2016
Sankírtan dás ŚB 1.9.27 Farma Nava Gokula 15.10.2016
Sankírtan dás ŚB 1.9.4 Farma Nava Gokula 17.9.2016
Savyasaci dás ŚB 1.10.42 Nava Gokula, Skavsko 11.6.2016
Savyasaci dás BG 16.9 Svitavy 10.6.2016
Savyasaci dás ŚB 1.2.10 Nové Sady 9.6.2016
Savyasaci dás Prabhupád Bhavan, Brno 5.6.2016
Kolekce 4 přednášek
Savyasaci dás ŚB 1.6.20 Krišnův Dvůr 2.6.2016
Savyasaci dás ŚB 7.6.1 Krišnův Dvůr 1.6.2016
2015

Přednášky z roku 2015

Bhakti Vikáša Svámí Rajpur, Indie 18.4.2015
Kolekce 4 přednášek
2011

Přednášky z roku 2011

Bhakti Vikáša Svámí Moskva, Rusko 24.7.2011