Zlatý avatár

zlatý avatár

„Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré“

V duchovním světě je každý krok tancem a každé slovo písní. Blaženost vzrůstá v srdci při zpívání jmen Nejvyššího Pána Kršny a každý může ochutnat toto štěstí při zpívání velké mantry osvobození – Haré Kršna mahámantry.

Pán Čaitanja Maháprabhu, Zlatý Avatár, Zachránce pokleslých – je samotný Bůh, Šrí Kršna, který se ze svojí sladké vůle rozhodl pomoci všem trpícím živým bytostem v celém hmotném stvoření. Před 500 lety se zjevil v Navadvīpu, v Bengálsku, aby rozšířil poznání o zpívání svatých jmen Boha, která přináší očištění srdce, klid mysli a duchovní blaženost každému, kdo se rozhodl vzdát smyslového požitku a kdo touží po realizaci vlastního já.

Čaitanja Maháprabhu, Šrí Kršna, zde hrál roli svého oddaného, a vychutnával nálady těch osvícených duší, které se rozhodly přijmout Kršnu do svého života. Láska projevená z Jeho srdce prýštila jako vodopád a očišťovala každého, kdo se rozhodl vrátit zpátky domů, zpátky k Bohu. V Jeho přítomnosti se každá vteřina stávala nekonečným oceánem nektaru. Jas Jeho tváře převyšoval záři milionů měsíců a každý Jeho ladný pohyb strhával oddané i neoddané do extáze tance lásky ke Kršnovi.

Nejvyšší Pán se zlatou barvou pleti proléval potoky slz nad neštěstím podmíněných duší, které se odvrátili od štěstí duchovního světa, a v náladě odloučení od Nejvyššího Pána se pohroužil do opěvování slávy Kršny a vzpomínání na Kršnovi vznešené vlastnosti, zábavy, společníky a přátele, což je jediná cesta jak dosáhnout čisté duchovní blaženosti.

Každý z nás může vychutnat stejnou radost a může stejným způsobem prožít vzrušující extázi duchovního života. Zpíváním Haré Kršna mahámantry lze snadno najít cestu do duchovního nebe. Je zde, přímo před námi, na dosah ruky.