Nitjánanda Trajódaší

Srdečně vás zveme na oslavu dne příchodu Pána Nitjánandy
která se bude konat v pátek 7. února 2020 v Prabhupád Bhavanu (Brno).


"I když Nityánanda Prabhu není nikdo jiný než samotný Balaráma, považuje se
vždy za věčného služebníka Pána Čaitanyi Maháprabhua.
Nityánanda Prabhu žádal všechny, ať slouží Šrí Čaitanyovi Maháprabhuovi,
opěvují Jeho slávu a zpívají Jeho jméno. Nityánanda Prabhu prohlásil, že ten,
kdo prokazuje oddanou službu Šrí Čaitanyovi Maháprabhuovi, je pro Něho vším.

Takto Šríla Nityánanda Prabhu představoval hnutí Pána Šrí Čaitanyi Maháprabhua
každému bez rozdílu. I když lidé byli pokleslí a rouhači, tímto způsobem byli osvobozeni."

Šrí Čaitanja-čaritámrita, Madhya-lílá 1. kapitola


Program:

17:00 Kírtan
18:00 Gaura árati
18:30 Přednáška
19:30 Hostina

  

Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré