Přednášky z roku 1990

ŚB 4.30.20 Zurich, Švýcarsko 3.10.1990
ŚB 4.30.21 Zurich, Švýcarsko 1.10.1990
BG 3.19 Česká republika, Farma KD 12.10.1990
ŚB 1.4.17 Praha, Česká republika 15.11.1990
ŚB 1.5.39 Česká republika, Farma KD 13.10.1990
BG 3.20 Praha, Česká republika 13.10.1990