Nrsimha Čaturdáší s HG Kéšav Ánand Prabhu

Srdečně vás zveme na oslavu dne příchodu Pána Nrsimhadéva.
která se bude konat ve čtvrtek 4.5.2023 na Nové Gókule (Skavsko)

Hostem festivalu je HG Kéšav Ánand Prabhu

Kéšav Ánand Prabhu pochází z Indie, je žákem Bhakti Vikáše Maharáje a soustředí se na "vědecké kázání",
ve kterém systematicky a logicky poukazuje na nedostatky moderní vědy a ustanovuje nadřazenost učení védských písem.
Je velmi vzdělaným učencem jak v oblasti vědeckého poznání, tak v oblasti různých védských textů. 


Hiraṇyakaśipu pozoroval Pána, který před ním stál ve své podobě Nṛsiṁhadeva, a snažil se zjistit, kdo to vlastně je. Pánova podoba byla nesmírně hrozivá — v Jeho očích, připomínajících tekoucí zlato, se zračil hněv; hříva zvětšující velikost Jeho hrůzostrašné tváře zářila; měl děsivé zuby a Jeho jazyk, pohybující se ze strany na stranu jako meč při souboji, byl ostrý jako břitva. Měl vztyčené, nehybné uši a Jeho nozdry a doširoka rozevřená tlama vypadaly jako horské jeskyně. Čelisti se děsivě rozevíraly a celé Jeho tělo se dotýkalo nebe. Měl krátký a silný krk, širokou hruď, útlý pas a chlupy na těle bílé jako měsíční paprsky. Jeho paže připomínaly šiky vojáků a rozpínaly se na všechny strany, když svou lasturou, diskem, kyjem, lotosem a dalšími osobními zbraněmi zabíjel démony, darebáky a ateisty.
Śrīmad-bhāgavatam 7.8.19-22PROGRAM:

05:00     Maṅgala ārati
05:30     Japa
07:30     Vítání Božstev
07:40     Guru pūja pro Śrīlu Prabhupādu
08:00     Přednáška
11:00     Nrsimha yajna - ohňová oběť

14:00     Kīrtan
15:00     Nṛsiṁha kathá
15:45     Kīrtan
16:30     Nṛsiṁha kathá
18:00     Gaura ārati
19:00     Hostina

 

Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré