Kdo nemá vědomí Kršny je darebák
Bhakti Vikáša Svámí BG 18.65 Praha 31.10.1999
Tato lekce je v kategoriích: HH Bhakti Vikáša Svámí, BG