Skutečná pokora a rozpor mezi velikostí a sladkostí Kršny
Kéšavánanda dás ŚB 2.1.38 Kršnův Dvůr 14.11.2018
Tato lekce je v kategoriích: HG Kéšavánanda dás, ŚB 2