Góvardhana púdža

Na konci Dvāpara-yugy se všichni pastevci z Vrindávanu chystali uctívat krále Indru, ale Kṛṣṇa jim poradil, aby to nedĕlali. Místo toho uspořádali slavnost, při které uctívali krávy, brāhmaṇy a kopec Góvardhan. Kṛṣṇa se tehdy expandoval, prohlásil „Já jsem kopec Góvardhan“ a přijal veškeré vĕci i jídlo obĕtované kopci Góvardhanu.
Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.24.26, 31–33) se píše:
„,Z obilovin a ghí nashromáždĕných pro yajñu připravte různá chutná jídla.
Uvařte rýži, dál, halvu, pakory, purī a různé druhy mléčných jídel, jako je sladká rýže, sladké kuličky, sandeś, rasagullā a lāḍḍu.
Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, tedy pastevcům poradil, aby ukončili Indra-yajñua začali s Govardhana-pūjou, aby potrestal Indru, který byl velmi pyšný na to, že je nejvyšším vládcem nebeských planet. Poctiví a prostí pastevci vedení Nandou Mahārājem Kṛṣṇův návrh přijali a přesnĕ vykonali vše, co jim řekl. Uctívali kopec Góvardhan a obcházeli ho.
Na radu Pána Kṛṣṇy Nanda Mahārāja společnĕ s pastevci pozval učené brāhmaṇy a začali uctívat kopec Góvardhan zpíváním védských manter a obĕtováním prasādam. Obyvatelé Vrindávanu se shromáždili, ozdobili své krávy, dali jim trávu a při obcházení kopce Góvardhanu je hnali před sebou.“


CC Madhya 4.86Srdečně vás zveme na festival Góvardhana púdža, který se bude konat v úterý 14.11.2023.

Těšíme se na Vaši společnost.


Program:

5:00  Mangala árati
7:30  Guru púdžá a lekce
8:30  Gó púdžá (uctívání krav)
9:30  Snídaně


15:30  Kírtan a čtení
16:15  Uctívání Góvardhanu ( abhišek, árati, kírtan )
17:00  Gaura árati ( a obcházení kopce Góvardhanu )
17:45  Dámodara aštaka
18:30  Hostina
19:30  Úklid po festivalu


 

Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré