Rádháštamí na Nava Gókule

 

Srdečně vás zveme na oslavu dne zjevení Šrímatí Rádhárání.
která se bude konat v sobotu 23.9.2023 na farmě Nava Gokula


"V Brahma-saṁhitě je řečeno, že člověk nemůže nikdy nalézt Pána tím,
že se stane velkým znalcem védské literatury, ale velice snadno se k
Němu může přiblížit prostřednictvím Jeho čistého oddaného. Ve Vṛndāvanu
se všichni čistí oddaní modlí o milost Śrīmatī Rādhārāṇī, energie blaženosti
Pána Kṛṣṇy. Śrīmatī Rādhārāṇī je soucitným ženským protějškem
svrchovaného celku, zosobněním dokonalé ženské povahy. Proto upřímný
oddaný snadno získá milost Rādhārāṇī a jakmile Ona takového oddaného
doporučí Pánu Kṛṣṇovi, Pán ho ihned přijímá do Své společnosti. Závěr tedy je,
že člověk se má více ucházet o milost oddaného než přímo o milost Pána,
a pokud tak činí, pouhé přání tohoto oddaného může způsobit probuzení
jeho přirozené touhy sloužit Pánovi."
Śrīmad-Bhāgavatam 2.3.23

 

PROGRAM: 

5:00 Mangala árati
5:30 Japa
7:30 Guru púja
8:00 Lekce ze Šrímad Bhágavatámu

12:00 kírtan, bhajan
13:00 přednáška
14:00 kírtan
15:00 prasádam

 
 
 
Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré