Album: Dharaní Dhara Dás

Šrí Kršna Džanmáštamí (půlnoční kírtan)
Kírtany z Bhavanu Dharaní Dhara Dás Nava Gokula, Skavsko. 12.8.2020
Nedělní kírtan (13.12.2020)
Kírtany z Bhavanu Dharaní Dhara Dás Prabhupád Bhavan, Brno. 13.12.2020