Album: Kanái Thákur dás

Samsara davanala, kírtan
Kírtany z Bhavanu Kanái Thákur dás Prabhupád Bhavan, Brno 7.1.2017
Nedělní kírtan 19.3.2017
Kírtany z Bhavanu Kanái Thákur dás Prabhupád Bhavan, Brno 19.3.2017
Nedělní kírtan 23.4.2017
Kírtany z Bhavanu Kanái Thákur dás Prabhupád Bhavan, Brno 23.4.2017
Damodarastakam, kírtan
Kírtany z Bhavanu Kanái Thákur dás Prabhupád Bhavan, Brno 29.10.2017
Nedělní kírtan 12.11.2017
Kírtany z Bhavanu Kanái Thákur dás Prabhupád Bhavan, Brno 12.11.2017
Ráma Navami 2018 - Kírtan
Kírtany z Bhavanu Kanái Thákur dás Prabhupád Bhavan, Brno 25.3.2018
Nrsimha čaturdaší 2018 - kírtan
Kírtany z Bhavanu Kanái Thákur dás Prabhupád Bhavan, Brno 25.4.2018
Nedělní kírtan 28.10.2018
Kírtany z Bhavanu Kanái Thákur dás Prabhupád Bhavan, Brno 28.10.2018
Nedělní kírtan 15.09.2018
Kírtany z Bhavanu Kanái Thákur dás Prabhupád Bhavan, Brno 15.9.2018
Nedělní kírtan 18.06.2017
Kírtany z Bhavanu Kanái Thákur dás Prabhupád Bhavan, Brno 18.6.2017
Gurupůja - Vyásapůja BVKS 2018
Kírtany z Bhavanu Kanái Thákur dás Prabhupád Bhavan, Brno 7.1.2018
Kírtan po gaura arati
Kírtany z Bhavanu Kanái Thákur dás Prabhupád Bhavan, Brno 26.11.2016
Nedělní kírtan 30.04.2017
Kírtany z Bhavanu Kanái Thákur dás Prabhupád Bhavan, Brno 30.4.2017
Nedělní kírtan 14.05.2017
Kírtany z Bhavanu Kanái Thákur dás Prabhupád Bhavan, Brno 14.5.2017
Nrsimha Čaturdaší kírtan 2017
Kírtany z Bhavanu Kanái Thákur dás Prabhupád Bhavan, Brno 9.5.2017
Guru-půja 24.2.2019
Kírtany z Bhavanu Kanái Thákur dás Prabhupád Bhavan, Brno 24.2.2019
Samsara davanala 24.2.2019
Kírtany z Bhavanu Kanái Thákur dás Prabhupád Bhavan, Brno 24.2.2019
Kírtan 21.04.2019
Kírtany z Bhavanu Kanái Thákur dás Nava Gókula, Skavsko 21.4.2019
Kírtan 2.11.2019
Kírtany z Bhavanu Kanái Thákur dás Prabhupád Bhavan, Brno. 2.11.2019
Kanái Thákur dás - Nědelní kírtan (19.01.2020)
Kírtany z Bhavanu Kanái Thákur dás Prabhupád Bhavan, Brno. 19.1.2020
Nědelní kírtan (19.01.2020)
Kírtany z Bhavanu Kanái Thákur dás Prabhupád Bhavan, Brno. 19.1.2020
Šrí Kršna Džanmáštamí kírtan
Kírtany z Bhavanu Kanái Thákur dás Nava Gokula, Skavsko. 12.8.2020
Dámódaráštakam kírtan
Kírtany z Bhavanu Kanái Thákur dás Prabhupád Bhavan, Brno. 29.10.2020