Bhagavad-gītā 5.25
Vijaya Prabhu BG 5.25 Brno, Prabhupád Bhavan 25.7.2016
Tato lekce je v kategoriích: HG Vijaya Prabhu, BG