Zplnomocnění Šríly Prabhupády
Vijaya Prabhu CC Madhya 20.122 nava Gokula, Skavsko 6.3.2023
Tato lekce je v kategoriích: Sankírtan, HG Vijaya Prabhu, CC Madhya