HG Divya Prabandha dás

2018

Přednášky z roku 2018

ŚB 2.4.15 Nava Gókula, Skavsko 1.5.2018
Prabhupád Bhavan, Brno 30.4.2018
BG 9.3 Prabhupád Bhavan, Brno 30.4.2018
Prabhupád Bhavan, Brno 29.4.2018
ŚB 7.6.14 Salem, Tamil Nadu, Indie 30.1.2018
Šrírangam, Tamil Nadu, Indie 28.1.2018
2016

Přednášky z roku 2016

ŚB 3.25.29 Prabhupád Bhavan, Brno 23.5.2016