HH Džanánanda Gosvámí

2023

Přednášky z roku 2023

ŚB 4.9.17 Nava Gokula, Skavsko 30.5.2023
ŚB 4.9.16 Nava Gokula, Skavsko 29.5.2023
Nava Gokula, Skavsko 28.5.2023
2022

Přednášky z roku 2022

BG 9.28 Prabhupád Bhavan, Brno. 28.8.2022
ŚB 5.5.2 Nava Gokula, Skavsko. 18.8.2022
Kolekce 16 přednášek
2019

Přednášky z roku 2019

ŚB 3.5.27 Nava Gókula, Skavsko 21.8.2019
Nava Gókula, Skavsko 21.8.2019
Nava Gókula, Skavsko 20.8.2019
ŚB 3.5.28 Nava Gókula, Skavsko 20.8.2019
2018

Přednášky z roku 2018

ŚB 1 Prabhupád Bhavan, Brno 12.9.2018
Nava Gókula, Skavsko 12.9.2018
2017

Přednášky z roku 2017

2011

Přednášky z roku 2011

BG 2.46 Brno 2011
Brno 2011