HH Dánavír Gosvámí

2015

Přednášky z roku 2015

BG 7.19 Brno, Prabhupád Bhavan 13.12.2015
2013

Přednášky z roku 2013

BG 9.24 Brno 1.12.2013
ŚB 3.7.36 Brno 1.12.2013
BG 18.71 Brno 30.11.2013
2011

Přednášky z roku 2011

BG 9.27 Brno 18.11.2011