Karma a reinkarnace

Znáte to, ne? Dobrý osud, neuvěřitelné štěstí, ale-i nešťastná náhoda. Ve védských textech se tyto situace spojují ve slově karma.

Karma znamená činnost a soubor našich činů v hmotném těle, v těle člověka, určující naše budoucí těla a situace v dalších zrozeních. Bhagavad-gítá nám dává informaci, že tato těla nám na pokyn Nejvyššího Pána přiděluje jedna z Jeho mnoha energií, hmotná příroda. V důsledku svých minulých činností se dostáváme do situací, událostí a životních rolí, ve kterých máme možnost jednat podle míry svého poznání, úrovně našeho vědomí a podle našich tužeb. Znáte někoho ve vašem okolí, o kom každý ví, že je to smolař, nebo naopak má neuvěřitelné štěstí? Jejich současný stav vědomí a poznání jim umožnil řešit situace tak, že jsou známí právě tím, jak končí jejich rozhodnutí. Ale ty situace, ve kterých se rozhodují, jsou dané tím, jak jednali v minulosti. Jsme tak vždy a za všech okolností zodpovědní za naše činy.

Reinkarnace je systém nebo proces, který popisuje, jak a kdy přijímáme hmotná těla. Tělo zvířete, rostliny, ptáka, člověka, hmyzu či vodního živočicha. Zrození a smrt není nic jiného, než výměna těchto „kabátů.“ V okamžiku kdy jedno tělo ať už vlivem stáří, nemoci či nehody již není pro duši vhodné k existenci, se událostí zvanou smrt dostaneme do dalšího těla. Termín „život po smrti“ nebo „život před životem“, nepřesně popisují naše putování různými těly v materiálním světě. My jsme duše, nesmrtelní, věční a smrt- zrození se týká pouze hmoty. Naše těla, obaly duše, mohou mít různé názvy – Čech, Rus, pes, kočka, máma, táta, ale to jsou pouze dočasné stavy. Reinkarnací se právě rozumí koloběh zrození a zániků těl, které obýváme a získávání nových těl podle činů v lidském těle.

Zákon karmy říká, že příležitost být ze vznešeného rodu, z bohaté rodiny či naše krása a získané kvalitní vzdělání není dílo náhody. Vděčíme za to našim zbožným činnostem v minulých lidských životech. Každý se narodí podle toho, jak dříve jednal. Někdy jako člověk, někdy jako polobůh, zvíře, pták a podobně. Můžeme tak sami na našich vlastních osudech vidět jak jsme jednali. A konto našich skutků se našim současným žitím vyprazdňuje a naším současným jednáním naplňuje. Védy nás varují, že právě tento stav, kdy jsme zapletení v dobrých a špatných plodech našich činností je to, co nás svazuje v koloběhu zrození a smrtí. Jediná možnost je jednat tak, abychom nekonali dobré ani špatné skutky. Šrí Kršna V Bhagavad-gítě říká, že tomu kdo se bude chtít upřímně vymanit z této situace, dá poznání, které mu umožní dostat se do místa, kde zákon karmy nemá platnost a reinkarnace neexistuje. V duchovním světě, u Šrí Kršny, je možnost získat naši věčnou pozici, kde budeme šťastní, blažení a spokojení.

Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré