Čáturmásja a Dámodara vrata

Čáturmásja je čtyřměsíční období askeze následované po dobu období dešťů. Podle tradice sádhuové a sannjásí cestující z místa na místo, aby učili běžné obyvatelstvo, přeruší své putování a po čtyři měsíce zůstanou na svátém místě, kde za slibů askeze uctívají Pána.

Členové ISKCONu však podle pokynu Šríly Prabhupády během období dešťů nepřestávají se svými kazatelskými aktivitami, a proto nenásledují přísné čáturmásjové sliby. Dodržují následující stravovací omezení: v prvním měsíci se nesmí jíst špenát, ve druhém jogurt, ve třetím se nepije mléko a ve čtvrtém měsíci se nejí urad dál.

Období Čáturmásja se v Indii drží v průběhu čtyřměsíčního období dešťů (přibližně od července do října). Počítá se od Šajana Ékádaší (v měsíci Ášádha) do Uttara Ékádaší (v měsíci Kártika); nebo od Ášádha Púrnimy do Kártika Púrnimy; či jednoduše po dobu měsíců Šravana, Bhádra, Ášvina a Kártika (pro přesná data se podívejte do vaišnavského kalendáře).

Čtvrtý měsíc Čáturmásji, Kártika, je zasvěcen Pánu Kršnovi v Jeho podobě Dámodara a je známý jako měsíc Dámodara. Kršnovo jméno „Dámodara“ připomíná, jak byl svázán provazem kolem břicha svou matkou Jašódou.

Během Kártiku odchází mnoho vaišnavů do Vrindávanu, kde se řídí zvláštními sliby. V chrámech je na oltář umístěn obrázek Dámodary a Jašódy a ráno i večer oddaní obětují Božstvům ghíové lampičky (mimo prostor Božstev) za sborového zpěvu modlitby Dámodaráštaka (viz Písně vaišnavských áčárjů).

Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré