Jídlo a stravovací návyky

Ve Védách se praví: āhāra-śuddhau sattva-śuddhih; „Je-li čistá strava, kterou člověk jí, je čistý celý jeho život.“

Následovníci védské kultury tradičně přísně dbali na to, co jedli. Důvodem je, že vědomí kuchaře proniká do jídla. Oddaní, kteří jedí pokrmy vařené lidmi s nečistými zvyky a vědomím, jsou mentalitou kuchaře nakaženi a sdílejí jeho hříšné karmické reakce. Pán Čaitanja říká: „Jestliže člověk sní jídlo uvařené materialistickou osobou, znečistí to jeho mysl. Když je mysl zamořena, není člověk schopen náležitě vzpomínat na Kršnu.“ (Šrí Čaitanja-čaritámrita, Antja-lílá 6.278) Z tohoto důvodu oddaní přijímají pouze kršna-prasádam.

Prasádam je nejen zbavené karmy, ale i očišťuje. To proto, že je s láskou připraveno a obětováno Kršnovi oddanými, kteří následují zásady rozvoje vědomí Kršny. Přísnosti v jedení je zapotřebí pro rychlý pokrok v rozvoji vědomí Kršny. Nejlepší je uspořádat si život tak, aby člověk jedl pouze kršna-prasádam.

To však může být pro některé oddané obtížné. Zaměstnaná svobodná pracující osoba nebo ten, kdo hodně cestuje, si musí někdy jídlo koupit. Nejvhodnější je koupit si ovoce. Mléčné výrobky (mléko, jogurt, sladkosti z mléka, sýr atd.) jsou rovněž považovány za čisté, i když byly připraveny neoddanými.

Pro oddané není vhodné stravovat se v karmí restauracích. Je-li k tomu oddaný neobvyklými okolnostmi přinucen, měl by si alespoň vybrat čistou vegetariánskou restauraci a ověřit si, že připravované pokrmy neobsahují cibuli a česnek. Nikdy nejezte v restauraci, která podává také maso.

Karmí je ten, kdo se zabývá karmou (plodonosnou činností); materialista. Taková osoba se zajímá pouze o sobecké uspokojování sebe a své rodiny či komunity a nepřeje si sloužit Nejvyššímu Pánu, Kršnovi.

V Indii je v současné době velmi rozšířena propaganda, že vejce jsou vegetariánskou stravou. Z biologického hlediska jsou oplodněná vejce embrya (maso v tekutém stavu). Neoplodněná vejce jsou menstruací slepic. Šástra jasně prohlašuje vejce za nevegetariánské jídlo. Jakákoli opačná propaganda je jednoduše falešná, bez ohledu na to, čemu bychom podle nepatřičně motivovaných vědců, politiků a prodejců vajec měli uvěřit.

Podle zákona karmy jsou z jídel, která uvaří neoddaní, karmickými reakcemi zvláště znečištěny obilniny. Sníst příležitostně rýžové burisony, popcorn atd., připravené neoddanými, není zrovna nejvhodnější, ale není to příliš škodlivé. Karmí chlebu a trvanlivému pečivu bychom se však měli úplně vyhnout, jelikož mají silný karmický vliv a často obsahují nedovolené potraviny jako vejce.

Cibule a česnek jsou oddaným přísně zakázány. Není možné je obětovat Kršnovi. Tak jako maso ovlivňují nepříznivě vědomí tou nejnižší kvalitou přírody (tamo-gunou, kvalitou nevědomosti).

Také lehkých omamných látek, jako jsou čaj, káva a čokoláda, bychom se měli vzdát, neboť jsou nezdravé, nečisté, zbytečné, návykové a nedají se obětovat Kršnovi.

Dalším problémem, na který by si oddaní měli dát pozor, jsou nevegetariánské přísady v potravinách připravovaných neoddanými. Chléb, trvanlivé pečivo, zmrzlina, konzervovaná jídla (a v západních zemích sýr a jogurt) často obsahují vaječné deriváty nebo glycerin ze zvířecích kostí. Někdy je v seznamu přísad na obalu napsáno „prášek do pečiva“, „lecitin“, nebo nějaký chemický název. Může to být vegetariánské, ale nemusí. V takovém případě je lepší neriskovat, než později litovat. Nekupujte to.

Celkově je nej vhodnější držet se zásady přijímat pouze kršna-prasádam. V současné době jsou lidé často příliš líní vařit, ale doma uvařené jídlo je nejlepší i pro fyzické zdraví, o zdraví duchovním ani nemluvě.

Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré