Kírtan

harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam 
kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā

„V tomto věku hádek a pokrytectví je jediným způsobem vysvobození zpívání či pronášení svátých jmen Pána. Není žádná jiná cesta. Není žádná jiná cesta. Není žádná jiná cesta.“ (Brihan-náradíja Purána)

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa, kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare, 
hare rāma hare rāma, rāma rāma hare hare


iti ṣoḍaśakaṁ nāmnāṁ kali-kalmaṣa-nāśanaṁ 
nātaḥ parataropāyaḥ sarva-vedeṣu dṛśyate

„Těchto šestnáct jmen složených ze třiceti dvou slabik je jediný způsob zmaření zhoubných účinků Kali-jugy. Ze všech Véd vyplývá, že pro přeplutí oceánu nevědomosti nemá zpívání či pronášení svátého jména žádnou alternativu.“ (Kalisantarana Upanišad)

Pronášení či zpívání svátých jmen Hariho je juga-dharma (doporučený náboženský proces) pro Kali-jugu. Důležitost nelze nadměrně zdůraznit. Každý by měl tato svátá jména pronášet či zpívat, jak je to jen možné.

Existují dva způsoby: hlasité zpívání, obvykle za doprovodu bubnů mridanga a kartálů (tomu se říká „kírtana“); a džapa, tiché pronášení, většinou pro sebe.

Provádět kírtan je snadné. Ve skupině oddaných jeden kírtan „vede“, čili zpívá jako první. Poté jej „následují“ ostatní oddaní, což znamená, že společné zpívají stejná slova na stejnou melodii. Obvykle jsou nápěvy jednoduché, aby je mohl každý snadno opakovat.

Nejdůležitější mantrou je mahá-mantra: Haré Kršna Haré Kršna, Kršna Kršna Haré Haré / Haré Ráma Haré Ráma, Ráma Ráma Haré Haré.

To znamená: „Ó Kršno, ó energie Kršny, zaměstnejte mne prosím ve své službě.“ Haré se vztahuje na vnitřní energii Kršny zvanou Hárá (Šrímatí Rádhárání). Kršna a Ráma jsou hlavní jména všepřitažlivé Nejvyšší Osobnosti Božství, zdroje radosti.

V našich kírtanech by se měla tato mahá-mantra zpívat většinu času tak, jak učil Pán Čaitanja Maháprabhu Před mahá-mantrou bychom však měli zazpívat pranáma-mantru Šríly Prabhupády (viz Písně) a Paňča-tattva mahá-mantru:

śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda
śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda

Tato Paňča-tattva mantra se zpívá před Haré Kršna mahá-mantrou pro vzývání milosti Pána Čaitanji a Jeho společníků, což nám pomůže překonat přestupky vzniklé během zpívání Haré Kršna.

Existuje rovněž mnoho autorizovaných bhadžanů a manter, jež složili významní oddaní. Tyto písně pozvedají náladu oddanosti a pro oddané je dobré naučit se alespoň několik nejdůležitějších vaišnavských bhadžanů, zvláště těch, které jsou otištěny v knize Písně vaišnavských áčárjů (Songs of the Vaisnava Acaryas), kterou vydalo nakladatelství Bhaktivedanta Book Trust.

Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré