ISKCON

ISKCON (Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny) byl založen v New Yorku roku 1966 Jeho Božskou Milostí A.Č. Bhaktivédántou Svámím Prabhupádou. Rychle se rozrostl v celosvětovou konfederaci několika stovek chrámů a ášramů s přidruženými farmářskými komunitami a školami typu gurukula.

Základ, na kterém stojí ISKCON, představuje nadčasové učení Bhagavad-gíty a Šrímad-Bhágavatamu tak, jak je předáváno v žákovské posloupnosti pocházející od Pána Čaitanji Maháprabhua. Pán Čaitanja se zjevil před pěti sty lety v Májápura Dhámu a učil vědě kršna-bhakti. Popularizoval zpívání Haré Kršna Haré Kršna, Kršna Kršna Haré Haré / Haré Ráma Haré Ráma, Ráma Ráma Haré Haré, mahá-mantry (velkého zpěvu osvobození), která je tím nejúčinnějším prostředkem duchovního pokroku v tomto věku Kali. Posláním ISKCONu je uskutečnění mise Pána Čaitanji šířením učení o vědomí Kršny po celém světě.

ISKCON je součástí gaudíja vaišnavské sampradáji. Jeho duchovní linie vede od Šríly Prabhupády zpět řetězcem duchovních mistrů přes Pána Čaitanju, Madhváčárju, k Pánu Brahmovi a nakonec k samotnému Pánu Kršnovi. Tento princip parampary (nepřetržité žákovské posloupnosti) je hlavním puncem pravosti ISKCONu.

Šríla Prabhupáda vytvořil ISKCON proto, aby každý, kdo přijde do této společnosti, mohl dostat vše, co potřebuje k dosažení naprosté dokonalosti vědomí Kršny. Kdokoli přijme plné útočiště u Šríly Prabhupády skrze jeho ISKCON, získá veškeré vedení potřebné k tomu, aby se stal plně si vědomým Kršny.

Z hlediska řízení je ISKCON rozdělen do zeměpisných zón (v současnosti jich je kolem třiceti). Na každou světovou zónu dohlíží starší oddaný s postavením komisaře řídící komise ISKCONu (funkcionář GBC). Některé zóny mají dva či více spolukomisařů. Nejvyšším řídícím orgánem ISKCONu je Sbor GBC (složený ze všech funkcionářů ISKCONu). Sbor GBC se schází jednou ročně v Májápuru, aby zkontroloval a plánoval činnosti společnosti. Rozhodování Sboru GBC probíhá na základě hlasování.

V každé zóně GBC je několik chrámů. Každý chrám je finančně, a do značné míry také po stránce řízení, nezávislý. ISKCON tedy nemá žádné řídící ústředí, ačkoliv Májápur je hlavním duchovním střediskem.

Každý chrám má prezidenta, který je jeho hlavním funkcionářem a dočasným představitelem. Chrámy ve své zóně pravidelně navštěvuje příslušný komisař GBC, aby pomáhal zajistit udržování duchovních standardů, dohlédl na správné řízení a rozvoj a koordinoval kázání v zóně.

Šríla Prabhupáda řekl, že členové GBC by měli být „hlídacími psy“. To znamená, že mají dávat neustále pozor na blaho ISKCONu a zvláště bránit vlivu filosofických znečištění na společnost.

Šríla Prabhupáda také řekl, že „vůdce znamená vůdce v naslouchání a zpívání“. Proto vedoucí představitelé ISKCON nejen řídí a organizují, ale je od nich také očekáváno, že ve svém životě udržují dokonalé standardy duchovní praxe a chování. Šríla Prabhupáda zdůrazňoval, že vysoké duchovní standardy se v ISKCONu nejlépe udrží, pokud jeho čelní představitelé budou vzorem v naslouchání a zpívání.

Po odchodu Šríly Prabhupády nemá ISKCON žádného konkrétního vůdce. Šríla Prabhupáda řekl, že všichni jeho žáci – ti, kteří následují – se stanou vůdci za jeho fyzické nepřítomnosti. Napomínal své žáky, aby navzájem spolupracovali při rozšiřování vědomí Kršny, a tento pokyn zůstává klíčem pro pokračující šíření vědomí Kršny.

Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré