Uctívání Božstev, púdžá a árati

Toto je složitá část oddané služby, která zde může být pojednána pouze stručně. Zde podaný přehled poslouží většinou oddaným žijícím doma (kteří mají doma oltář s obrázky – ne instalovaná Božstva).

Není nutné a dokonce ani žádoucí, aby každý konal složité metody uctívání. Je lepší ponechat púdžu jednoduchou a soustředit se více na juga-dharmu, pronášení a zpívání svátých jmen Pána. Uctívání je samozřejmě důležité, ale aby bylo účinné, musí být doprovázeno kírtanem. Pronášení a zpívání svátých jmen je hlavním prostředkem realizace Boha v tomto věku. Oddaní, kteří mají zájem dozvědět se o uctívání Božstev více, mohou nahlédnout do oficiální ISKCONské příručky s názvem Paňčarátra-Pradípa.

Podle Hari-bhakti-vilásy a dalších autoritativních písem jsou za různých okolností přípustné různé standardy uctívání. Proto může být domácí uctívání vhodně přizpůsobeno možnostem. Nemusí být takové jako v okázalém, zavedeném chrámu.

Správným standardem uctívání Božstev je mít podle předpisu instalovaná Božstva a uctívat Je přesně podle pokynů písem. Mnozí oddaní ale nejsou pro takové uctívání připravení a způsobilí. Právě jim jsou určeny tyto pokyny.

Dále je třeba vzít v úvahu, že neexistuje jediný písmy jasně definovaný způsob uctívání. Proto zde jsou popsány jednoduché postupy, které mohou všichni snadno následovat. Například doma je zcela přijatelné a normální, aby ženy prováděly púdžu a árati, ačkoli v proslulých indických chrámech by to bylo nemyslitelné. Všeobecně uznávaným pravidlem i pro domácnosti však je, že ženy přímo neprovádějí uctívání během období v měsíci, kdy jsou považovány za nečisté.

Všechno v prostoru Božstev a veškeré předměty pro uctívání je třeba uchovávat v čistotě a v pořádku. Samotná Božstva, obrázky, látky na oltáři, lastury, utěrky používané při áratiy podlahu a stěny prostoru Božstev je třeba pravidelně čistit. Šaty Božstev se mají odložit a vyměnit, jakmile začnou jevit první známky zašpinění a obnošenosti. Mosazné a měděné předměty mají být neustále naleštěné a zářivé. Květiny použité při uctívání je nejlepší večer z oltáře odstranit.

Před obřadem árati nebo před púdžou (a rovněž před vařením, uctíváme-li instalovaná Božstva) bychom se měli vykoupat a obléci si čisté šaty. Pro uctívání Božstev je nejvhodnější hedvábí. Kvalitní bavlna a vlna jsou také přípustné. Polyester, froté, umělé tkaniny a jejich směsi s bavlnou jsou zakázány. Na sobě je třeba mít řádný vaišnavský oděv (viz „Vaišnavský vzhled“), nikoliv oblečení západního stylu.

Třebaže pro hospodáře mohou být některé standardy uctívání Božstev mírnější, oddaní by neměli být při domácím uctívání lakomí. Pokud nejste úplně chudí, používejte alespoň dobré kvalitní vonné tyčinky a květiny.

Kršna patří do vesnické atmosféry Vrindávanu a má velmi rád květiny. Má mnohem větší radost z pěkných květin než ze zlata a šperků. Ze všech nejraději má voňavé bílé květiny. Červené květiny tak dobré nejsou, pokud ale hezky voní, jsou také přijatelné. Rudé růže jsou velmi pěkné. Červený ibišek (hindsky džaba-phul) a květiny vypadající podobně se používají hlavně při uctívání Pána Šivy a Durgy Déví a jsou pro uctívání Pána Višnua a pro všechny druhy vaišnavské púdži zakázané.

Provádění árati

Na tác pro árati (používaný výhradně k tomuto účelu) připravíme tyto věci. Připravujeme jej mimo prostor Božstev a při árati jej položíme na malý stolek v prostoru Božstev. Předměty 9 až 12 jsou v prostoru Božstev umístěny stále. Čísla odpovídají těmto položkám:

1. Lastura na troubení.
2. Nádobka s čerstvou vodou a lžičkou (pro áčaman).
3. Vonné tyčinky – nejméně tři kusy.
4. Paňčapradípa – ghíová lampička s pěti knoty (lze použít i ghíovou lampičku s jedním knotem).
5. Lastura pro obětování vody a stojánek, na nějž se pokládá.
6. Nádoba na vodu pro obětování.
7. Kapesník. Nejlepší jsou druhy bez potisku. Měli bychom mít dva nebo tři určené pouze pro árati. Kapesník musí být čistý a úhledně složený.
8. Malý talířek s květinami.
9. Olejová lampička nebo svíčka (a zápalky).
10. Čámara (vějíř z jačí oháňky) a
11. vějíř z pavího peří (jsou uchovávány v prostoru Božstev).
12. Zvonek.

Púdžárí složí poklonu mimo prostor Božstev. Poté provede áčaman: Do pravé ruky uchopí lžičku z nádobky na áčaman a umístí kapku vody do pravé ruky. Poté umístí pravou rukou kapku vody do levé ruky. Nyní vezme lžičku do levé ruky a umístí kapku vody do pravé ruky. Do pravé ruky nakape tři kapky vody a vysloví oṁ keśavāya namaḥ směrem ke třem kapkám vody a poté je vsrkne do úst. Pravou ruku očistí tím, že na ni kápne levou rukou kapku vody. Poté opět kápne do pravé ruky tři kapky a postup se opakuje a totéž do třetice. Před druhým vsrknutím vody však pronese oṁ nārāyaṇāya namaḥ a před třetím oṁ mādhavāya namaḥ. Nádobka na áčaman se během celého árati používá k očištění rukou a všech obětovaných předmětů. Předmět očistíme pokapáním třemi kapkami vody. Mezi obětováním předmětů si ruku pokaždé očišťujeme také kapkou vody. 

Púdžárí po áčamanu nejprve očistí lasturu na troubení (která se přechovává pouze mimo prostor Božstev), uchopí ji do pravé ruky a třikrát zatroubí. Znovu ji očistí a opět očistí pravou ruku. Zevnitř prostoru Božstev roztáhne za zvonění zvonku závěsy (dosud zatažené). Jakmile přítomní oddaní spatří Božstva, všichni se pokloní, poté vstanou a začnou s kírtanem. Nyní púdžárí očistí vonné tyčinky (kapkou vody na spodní část) a zapálí je. Nejvhodnější je použít nekrytou olejovou lampičku, ale svíčka je také vhodná. Lampička nebo svíčka se má zapálit zápalkou ihned po vstupu do prostoru Božstev nebo je možné nechat lampičku hořet trvale. Jinak použijte zápalky k přímému zapálení vonných tyčinek. Očistěte si obě ruce a zvonek. Do pravé ruky uchopte vonnou tyčinku, do levé zvonek a začněte árati. Zvoňte zvonkem po celou dobu obětování každého předmětu počínaje vonnými tyčinkami. 

Před obětováním nejprve krátce ukažte každý předmět svému guruovi (pokud ho máte) a Šrílovi Prabhupádovi. Nemůžeme nic nabízet rovnou Kršnovi, takže to nejprve přineseme našemu guruovi, který to přinese svému guruovi, ten svému, a tak dále. S tímto svolením všech našich guruů pozvedneme nabízený předmět k hlavnímu obrázku Paňča-tattvy a uctíváme Ji tak, že předmětem kroužíme kolem obrázku ve směru hodinových ručiček. Pak stejně obětujeme předmět obrázku Pána Nrsinhadéva a poté uctíváme guruy z parampary od nejvýše postaveného, až skončíme u našeho gurua. Některé metody uctívání nařizují obětovat každý předmět pevně stanoveným počtem kruhů. To je správné, ale důležitější než počítat kruhy je meditovat o naší službě Pánu. Předměty jsou při árati obětovány v tomto pořadí:

1. Vonné tyčinky.
2. Ghíová lampička.
3. Voda v lastuře (jiné, než na kterou se na začátku árati troubilo).
4. Kapesník.
5. Květiny.
6. Čámara.
7. Vějíř z pavího peří. 

Když obětujeme vodu v lastuře, po jejím nabídnutí každé uctívané osobě odlijeme tři kapky do nádobky na vodu určené pro tento účel. Po obětování vody všem uctívaným osobám vylijeme zbytek vody z lastury do nádobky na vodu. Poté předáme tuto nádobku někomu z přítomných oddaných, který si naleje trochu vody z nádobky do pravé ruky a jemně pokropí hlavy všem zúčastněným oddaným. Po obětování květin položíme jednu či více k lotosovým nohám všech uctívaných osobností na oltáři a několik jich ponecháme pro rozdání shromážděným oddaným. 

Čámarou a vějířem několikrát zamáváme směrem ke každé uctívané osobě. V zimě, kdy není ochlazující účinek žádoucí, se vějíř nemá používat. Nezapomeňte každý předmět před obětováním očistit a potom si znovu očistit ruku. 

Árati je ukončeno asi po patnácti minutách. Znovu třikrát zatroubíme na lasturu, skončíme kírtan., odříká se Prema-dhvani (viz ,,Písně“ ) a předměty pro árati se odnesou a vyčistí. Během árati se má pozornost púdžárího soustřeďovat na uctívání Nej vyššího Pána s velkou úctou a vážností. 

Árati se občas provádí pouze s vonnými tyčinkami, květinami a čámarou. Tomu se říká dhúpa-árati. Při mangala- árati a sandhjá-árati se však mají obětovat všechny výše zmíněné předměty. 

Púdžá 

V písmech je popsáno mnoho složitých způsobů púdži. Složitou púdžu však všichni provádět nemohou. Správně by se měl oddaný naučit provádět púdžu po obdržení druhého zasvěcení. Oddaní uctívající Božstva ze dřeva, kovu či kamene by se měli pro radu obrátit na zkušeného púdžárího. Pro začínající oddané stačí, když se budou denně starat o to, aby byl jejich oltář čistý a pěkně upravený. Měli by každý den nabídnout čerstvou vodu, a pokud je to možné, i květiny a ovoce. Mohou také nechat na oltáři zapálenou vonnou tyčinku. 

 

Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré