Naslouchání pokročilým oddaným

nitya-siddha kṛṣṇa-prema ‘sādhya’ kabhu naya
śravaṇādi-śuddha-citte karaye udaya

„Čistá láska ke Kršnovi věčně spočívá v srdcích živých bytostí. Není to něco, co je třeba získat z jiného zdroje. Když je srdce očištěno nasloncháním a zpíváním, živá bytost se přirozeně probudí.“
(Šrí Čaitarija-čaritámrita, Madhja-lílá 22.107)

Toto je jeden z mnoha veršů z písem, který zdůrazňuje důležitost naslouchání o Kršnovi od pokročilých oddaných.

Ti, kdo žijí blízko ISKCONských středisek, mohou využít příležitosti navštěvovat přednášky ze Šrímad-Bhágavatamu a z Bhagavad-gíty, které se konají každé ráno a večer.

Oddaní mohou kromě toho poslouchat několik stovek nahraných přednášek Jeho Božské Milosti A.Č. Bhaktivédánty Svámího Prabhupády. Transcendentální zvukové vibraci ze rtů čistého oddaného Kršny se nic nevyrovná. (Tyto přednášky a také mnoho kazet s bhadžany a kírtany Šríly Prabhupády jsou k dostání v chrámech a střediscích ISKCONu)

Nováčci mohou žádat starší oddané o radu. Zvláště na začátku rozvoje vědomí Kršny potřebujeme hodně pomoci. Pro někoho je obtížné přizpůsobit se odlišným pojetím a praktikám. Každý má své individuální pochybnosti a problémy. Nestyďte se tedy obrátit na zkušené oddané o radu.

Naslouchání pravým oddaným nás očišťuje, ale naslouchat impersonalistům, pseudo-oddaným, světským vědcům, profesionálním přednašečům a jiným druhům neoddaných je znečišťující. Hari-bhakti-vilása dává příklad mléka, jehož se dotkne hadí tlama. Mléko je lahodné a výživné, ale pokud se ho napije had, zbytek bude jedovatý. Může vypadat podobně a dokonce i podobně chutnat, je to však jed. Také přednášky, divadelní hry a písně o Kršnovi, které nejsou interpretované autorizovanými oddanými, budou mít na náš duchovní život katastrofální vliv. Oddaní jsou varováni, aby byli v tomto ohledu opatrní.

Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré