Poklony

Skládání poklon je důležitou částí oddané služby, prostřednictvím které oddaný potvrzuje a posiluje svůj odevzdaný postoj. Poklony jsou určeny zejména Nejvyššímu Pánu a Jeho oddaným.

Poklony se skládají tak, že si lehneme břichem na zem čelem dolů nebo tak, že na zem položíme pouze hlavu, nohy od kolen dolů a předloktí (viz nákresy). Při pokloně je rovněž nezbytné slyšitelně vyslovit určité modlitby.

 Při vcházení do chrámové místnosti a jejím opouštění se skládají poklony Božstvům. Nabízíme-li cokoliv, včetně poklon, Nejvyššímu Pánu, duchovní mistr je prostředníkem. Proto se při klanění Božstvům pronášejí pranámové modlitby k duchovnímu mistrovi (pro více informací viz Guru a zasvěcení).

Ve všech ISKCONských chrámech je vjásásan (formální vyvýšené sedadlo pro duchovního mistra), na němž je Šríla Prabhupáda buď v podobě obrázku nebo božstva. Při vstupu do chrámové místnosti složíme v souladu s etiketou poklonu nejprve Šrílovi Prabhupádovi a potom Božstvům. Při odchodu to provedeme naopak.

Tulasí-déví se poklony skládají s modlitbou vṛndāyai tulasī-devyai priyāyai atd. (viz část Tulasí). Poklony se tulasí skládají při tulasí-árati a mohou se skládat i jindy.

Skládání poklon oddaným nám umožňuje udělat rychlý pokrok a také pomáhá vytvářet a udržovat mezi oddanými láskyplné vztahy. Je povinností skládat poklony našemu guruovi, když k němu přicházíme nebo od něho odcházíme. Sannjásím je třeba složit poklony přinejmenším tehdy, když je ten den potkáme poprvé. Je pěkné složit poklony všem oddaným – zejména výše postaveným – když je vidíme ten den poprvé.

Guruovi skládáme poklony se zvláštní pranáma-mantrou zmiňující jeho jméno. Ostatním oddaným se klaníme s touto pranáma-mantrou:

vāñchā-kalpatarubhyaś ca kṛpā-sindhubhya eva ca
patitānāḿ pāvanebhyo vaiṣṇavebhyo namo namaḥ

Ve všech ISKCONských střediscích se oddaní ráno po tulasí-árati vzájemně klaní s touto mantrou.

Jsou-li oddanému vzdány poklony, obvykle je opětuje. Ten, kdo je v komunitě oddaných vysoce postavený, nemusí vždy oplácet poklony služebně mnohem mladších. Naopak jim může udělit požehnání a popřát duchovní pokrok. Tato etiketa je dodržována sannjásími a zasvěcujícími guruy.

Pokud někdo řekne vaišnavovi něco nešetrného nebo se vůči němu nevhodně zachová, měl by ihned, jakmile si uvědomí svoji chybu, složit tomuto vaišnavovi poklony a prosit o odpuštění. To je vhodné udělat, i když si myslí, že k němu byl tento vaišnava také nespravedlivý. Takové chování udržuje ve společnosti oddaných posvátnou atmosféru a mír.

Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré