Nálada a postoj oddaného

Jeden z nejdůležitějších výroků v knihách Šríly Prabhupády je v předmluvě k Nektaru pokynů: „Pokrok v rozvoji vědomí Kršny závisí na postoji následovníka.“

Jedná se o rozsáhlé téma, ale pro začátečníky rozvíjející vědomí Kršny (a samozřejmě pro všechny oddané) jsou nejdůležitější dvě věci: pokora a přístup ke službě.

Šríla Prabhupáda píše: „Celá cesta bhakti-jógy je založena na procesu rozvíjení pokory.“ (Šrí Čaitanja-čaritámrita, Ádi-lílá 7.148) A jedním z proslulých pokynů Pána Čaitanji je, že vaišnava se má považovat za nižšího než stéblo trávy. Takto vznešenou úroveň pokory je těžké dosáhnout, avšak jako aspirující oddaní se tento postoj snažíme rozvíjet.

Noví oddaní jsou však často nemístně pyšní na to, co považují za svůj velký duchovní pokrok. U oddaných není neobvyklé, že jsou pyšní, že umějí pěkně zpívat bhadžany či hrát na mridangu, naučili se zpaměti nějaké sloky, pocházejí z bráhmanské rodiny, jsou vysokoškolsky vzdělaní nebo z jiných pošetilých důvodů. Tato pýcha je však naopak známkou nedostatečného duchovního pokroku. Ten, kdo má skutečný zájem stát se oddaným Kršny, musí tuto pýchu ze svého srdce vypudit.

Jinou častou překážkou je pro začátečníky rozvíjející vědomí Kršny špatný přístup ke službě. Jako pokleslé duše dlouhou dobu podmíněné hmotnou iluzí jsme ztratili přirozený postoj služby Kršnovi. Veškerým smyslem rozvíjení vědomí Kršny je probuzení tohoto dřímajícího služebnického postoje. Vědomí Kršny znamená službu, transcendentální láskyplnou službu: službu Kršnovi, službu guruovi, službu vaišnavům, službu svátým dhámůmy službu svátým jménům. Pravým významem Haré Kršna mantry je modlitba k Pánu a Jeho vnitřní energii, aby nás zaměstnali ve své službě.

Měli bychom dychtit po praktické službě Pánu a Jeho oddaným. Ať je to úklid chrámu, krájení zeleniny pro vaření a obětování Pánu, řízení Kršnova chrámu nebo kázání o Jeho slávě, všechny druhy služby jsou duchovní a očišťující. Ať jsme požádáni o jakoukoliv službu, měli bychom ji provádět svědomitě a jak nejlépe dovedeme. To nám pomůže v rozvoji vědomí Kršny rychle pokročit. Líný, polovičatý přístup ne.

Hnutí pro vědomí Kršny není určeno k tomu, aby vylepšilo naši finanční situaci, zvýšilo naši osobní prestiž či umožnilo pohodlný život. Cílem je stát se čistými oddanými Kršny zapojenými v Jeho službě bez jakýchkoli vedlejších pohnutek. Abychom k tomuto cíli spěli rychle, musíme správně filosoficky chápat, co vědomí Kršny ve skutečnosti je. Toto porozumění se rozvine u oddaného, který pravidelně studuje knihy Šríly Prabhupády a vážně se věnuje oddané službě s pokorou a služebnickým postojem.

Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré