Čtení duchovní literatury

Čtení je rozšířením procesu naslouchání: člověk nabývá poznání prostřednictvím jeho přijímání od druhého. Existuje obrovská pokladnice vaišnavské literatury. Nej důležitější z těchto knih Jeho Božská Milost A.Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda přeložil do angličtiny. Třebaže Šríla Prabhupáda již s námi osobně není, každý se s ním může přímo stýkat čtením jeho knih.

Šríla Prabhupáda byl Kršnou zvláště zplnomocněn, aby předložil široké spektrum vaišnavských vědomostí přímočarou angličtinou vhodnou pro současného člověka.

Proto je nejsnazší cestou k porozumění podstatě filosofie vědomí Kršny čtení knih Šríly Prabhupády. Vše, co potřebujeme vědět, abychom se stali plně si vědomými Kršny, je v knihách Šríly Prabhupády plně popsáno.

Prabhupáda prohlásil, že z mnoha knih, jež přeložil, jsou nejdůležitější Bhagavad-gítá taková, jaká je, Šrímad-Bhágavatam, Zlatý avatár a Nektar oddanosti. Jedná se o hluboce filosofická díla.

Doporučuje se, aby začátečníci začali s úvodními knihami, jako jsou Nauka o seberealizaci, Vědecké poznání duše, Život pochází ze života, Kršna a Cesta za poznáním. Kniha Poselství Boha má velký význam pro hospodáře, protože popisuje, jak žít a jednat v tomto světě jako karma-jógí a oddaný. Další vynikající knihou pro začátečníky (a kohokoli dalšího) je Šríla Prabhupáda-lílámrita (životopis Šríly Prabhupády) od Satsvarúpy Dáse Gósvámího.

Když se člověk cítí připraven pokračovat s těžšími knihami, doporučuje se číst nejprve Bhagavad-gítu takovou, jaká je, Šrí íšópanišad, Nektar pokynů a Nektar oddanosti. Bhagavad-gítu je nejlepší přečíst celou alespoň dvakrát. Poté pokračujte s knihou Zlatý Avatár, kterou Šríla Prabhupáda označil za „náš nejznamenitější příspěvek světu“.

Dále se věnujte čtení Šrímad-Bhágavatamu. Bhágavatam je mnohosvazkové dílo o dvanácti zpěvech. Je to velká pokladnice oddanosti, transcendentálního poznání a védské kultury – vynikající duchovní encyklopedie. Začněte od začátku a čtěte každý den trochu. Takto lze postupně přečíst celý Bhágavatam. Poté pokračujte s Čaitanja-čaritámritou, dalším mnohosvazkovým dílem, jež vyčerpávajícím a extatickým způsobem popisuje zábavy a filosofii Pána Čaitanji.

Přestože právě studujete Šrímad-Bhágavatam nebo jinou knihu, je dobré dále číst každý den alespoň kousek Bhagavad-gíty. Existuje také mnoho dalších pravých vaišnavských knih, avšak těmi nejdůležitějšími knihami o vědomí Kršny v současném věku jsou ty od Šríly Prabhupády.

Každodenní čtení těchto vaišnavských knih je nezbytné pro všechny oddané. Čtěte hodinu, dvě hodiny nebo přinejmenším půl hodiny denně. Tak jako všechny ostatní oddané činnosti se i čtení se musí provádět s hlubokým soustředěním a úctou, s modlitbou ke guruovi a Kršnovi, aby nám požehnali schopností porozumět tak vznešeným námětům. Ti, kdo našli zalíbení v transcendentální literatuře, nebudou již nikdy přitahováni k brakové literatuře světských autorů. Jejich poznání, moudrost a láska ke Kršnovi porostou každým dnem.

Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré