Omezení styku žen s muži

puṁsaḥ striyā mithunī-bhāvam etaṁ
tayor mitho hṛdaya-granthim āhuḥ
ato gṛha-kṣetra-sutāpta-vittair
janasya moho ‘yam ahaṁ mameti

„Přitažlivost mezi mužem a ženou je podstatou hmotné existence. Vlivem tohoto mylného pojetí, které svazuje srdce muže a ženy, člověk začne lpět na svém těle, domově, majetku, dětech, příbuzných a bohatství. Takto zvětšuje svou životní iluzi a uvažuje v pojmech‚ já a moje‘.“ (Šrímad-Bhágavatam 5.5.8)

V moderní době je podporováno volné stýkání mužů a žen. Tradiční kultury celého světa však sdružování pohlaví pečlivě omezovaly. Bez těchto preventivních opatření není možno udržet ani základní morálku. Osobám vědomým si Kršny se doporučuje, aby byly v tomto ohledu opatrné. I mezi oddanými je nejlepší ponechat muže a ženy odděleně, jak je to jen možné.

Ve védské kultuře je sdružování mužů a žen omezeno nejen brahmačárím a sannjásím, ale i manželským párům. V manželství se manžel s manželkou samozřejmě stýkat musí, ale mělo by to být pouze proto, aby si vzájemně pomáhali pokročit v rozvoji vědomí Kršny. Zbytečné stýkání se, dokonce i mezi manželi, je příčinou poklesnutí obou. (Toto téma je podrobně probrané v knize Brahmacarya in Krshna Consciousness.)

Páry vědomé si Kršny posvěcují svůj manželský vztah spojením za účelem početí dětí. Šríla Prabhupáda vedl své žáky-hospodáře k tomu, aby každý před pohlavním stykem pronesl nejméně padesát kol mahá-mantra džapy a očistil tak své vědomí. V souladu se stavem vědomí rodičů v době spojení je do dělohy matky přitahována odpovídající duše. Pokud tedy rodiče zplodí potomka ve vědomí Kršny, jejich děti si budou také vědomé Kršny.

V tomto moderním, rozbouřeném věku je často pro manžele obtížné spolu pokojně žít. Nahradíme-li však sobecké uspokojování smyslů vědomím Kršny a učiníme jej základem pro svá manželství, rodinný život může být čistý a šťastný.

Manželský život s vědomím Kršny je příliš rozsáhlé téma na to, aby je bylo možné v této knize důkladně probrat. Lidem, kteří chtějí zduchovnit svůj rodinný život, se doporučuje, aby se pro radu a poučení obrátili na zralé, starší grihasthy z ISKCONu.

Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré