Slova Šríly Prabhupády

Výhoda zrození v Indii

„Krátký život v zemi Bhárata-varša je lepší než dosažení života na Brahmalóce trvající milióny a miliardy let, protože i když je někdo povýšen na Brahmalóku, musí se vrátit, aby se opakovaně rodil a umíral. Ačkoliv život v Bhárata-varši, na nižším planetárním systému, je velmi krátký, ten, kdo tam žije, se může i za tento krátký život povznést díky úplnému odevzdání se lotosovým nohám Pána. Tak dosáhne Vaikunthalóky, kde není strach ani opakovaná rození v hmotných tělech.“

To je další potvrzení výroku Pána Čaitanji Maháprabhua:

bhārata-bhūmite haila manuṣya-janma yāra
janma sārthaka kari’ kara para-upakāra

Ten, kdo se narodil v zemi Bhárata-varša, má dokonalou příležitost studovat přímé pokyny Kršny v Bhagavad-gítě a nakonec se rozhodnout, co v tomto lidském těle dělat. Měl by se rozhodně vzdát všech ostatních záměrů a odevzdat se Kršnovi. Kršna se ho poté ihned ujme a osvobodí ho od následků dřívějšího hříšného života: ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ. Proto má člověk začít rozvíjet vědomí Kršny, jak sám Kršna doporučuje. Man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru: „Vždy na Mne mysli, staň se Mým oddaným, uctívej Mne a klaň se Mi.“ Toto je velmi snadné, i pro dítě. Proč se nevydat touto cestou? Člověk by se měl snažit přesně následovat Kršnovy pokyny, a stát se tak zcela kvalifikovaným vstoupit do království Boha, tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so ‘rjuna. Měl by jít přímo ke Kršnovi a věnovat se Jeho službě. To je ta nejlepší příležitost, která je obyvatelům Bhárata-varši nabídnuta. Ten, kdo je způsobilý vrátit se domů, zpátky k Bohu, nepodléhá již následkům karmy, dobrým či špatným.

Tajemství úspěchu

Následovat metodu bhakti-jógy je velmi těžké i lehké zároveň. Pro upřímnou osobu je oddaná služba velmi snadná. Pro toho, kdo není odhodlaný a upřímný, je však tento proces velmi obtížný.

V oddané službě může být úspěšný každý, pokud není pokrytec. Musí být velice poctivý a nezaujatý. Pocházet z nižší společenské třídy není pro úspěch v oddané službě diskvalifikací. Jedinou kvalifikací je, že bráhmana, kšatrija, vaišja i šúdra musí být otevřený, upřímný a bez předsudků. Pak může plněním svých předepsaných povinností pod vedením řádného duchovního mistra dosáhnout nejvyššího úspěchu v životě. Samotný Pán potvrzuje: striyo vaiśyās tathā śūdrās te ‘pi yānti parāṁ gatim (Bhagavad-gítá 9.32). Nezáleží na tom, zda je člověk bráhmana, kšatrija, vaišja, šúdra či pokleslá žena. Pokud se vážně zapojí do oddané služby svým tělem, myslí a inteligencí, je jisté, že se mu úspěšně podaří vrátit domů, zpátky k Bohu.

Zůstaňte nadšení.

Buďte si jisti úspěchem.

Následujte usměrňující zásady.

Buďte poctiví.

Držte se ve společnosti oddaných.

Buďte trpěliví.

Nepropadněte mrzutosti.

A Kršna vám bezpochyby pomůže.


Text je z Příručky pro začátečníky ve vědomí Kršny (Bhakti Vikáša Svámí)

Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré