Svatá místa

V Indii je mnoho významných vaišnavských poutních míst. I v současné době je zbožní Indové hojně navštěvují. Sklon k cestování a turistice je vhodné využít k těmto návštěvám.

Svatá písma oznamují, že hlavním přínosem z těchto poutí je setkání se svátými lidmi žijícími na svátých místech a naslouchání jim. Na důležitost poutních míst jako míst určených k získání duchovního poučení se však bohužel téměř zapomnělo.

Gaudíja vaišnavové znají Májápur a Vrindávan (které se z vnějšího pohledu nacházejí blízko Kolkaty, respektive Dillí. jako dvě nejdůležitější místa v celém vesmíru. Májápur a Vrindávan jsou místa zjevení a zábav Pána Čaitanji a Pána Kršny a ISKCON v nich má nádherné chrámy se zázemím pro návštěvy hostů a oddaných. V obou těchto střediscích je možné poradit se o záležitostech duchovního poznání a pokroku s učenými a pokročilými oddanými. Všichni oddaní jsou zváni, aby tato střediska v Májápuru a ve Vrindávanu navštěvovali, kdykoli mohou.

Dalšími svátými místy, kde má ISKCON střediska, jsou Tirupati, Purí, Prajág, Kurukšétra, Guruvájur a Pándrapura. Podle písem je významné svaté místo každé, kde je instalováno Božstvo Višnua, a zvláště to, kde oddaní slouží Pánu bez osobní motivace. Proto jsou všechna střediska ISKCONu, i ta ve velkých městech, místy pro získání daršanu a požehnání Kršny a Jeho oddaných a k prokazování služby. Mnohá ISKCONská střediska pravidelně pořádají semináře, kurzy a výukové programy. Pro více informací se obraťte na nejbližší středisko.

Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré