Základ: guru, sádhu a šástra

guru – duchovní mistr
sádhu – světec; oddaný Pána
šástra – zjevená písma; Védy

„Šríla Naróttama Dása Thákura radí: sādhu-śāstra-guru-vākya, cittete kariyā aikya. Význam tohoto pokynu je, že člověk musí respektovat pokyny sádhua, zjevených písem a duchovního mistra, aby porozuměl skutečnému smyslu duchovního života. Ani sádhu (svatá osoba nebo vaišnava), ani pravý duchovní mistr neříkají nic mimo rámec svolení zjevených písem. Výroky zjevených písem tedy odpovídají výrokům pravého duchovního mistra a svátých osob. Člověk tedy musí jednat s ohledem na tyto tři důležité zdroje pochopení “ (Šrí Čaitanja-čaritámrita, Ádi-lílá 7.48, význam)

Filozofie a praxe vědomí Kršny jsou vymezeny guruem, sádhuem a šástrou. Šástra (písmo) je slovo Boha nebo to, co je vyřčeno realizovanými oddanými Boha. Sádhuové se šástry přísně drží, ale pouze písma a komentáře, které jsou přijímány vaišnavy, mohou být považovány za náležitě autorizované.

K tomu, co je pravé, se tudíž nepřistupuje rozmarně. Absolutní Pravda nepodléhá názorům zrozeným v našich nepatrných mozcích. Tato Absolutní Pravda vědomí Kršny je předávána prostřednictvím věčného a neměnného systému oddané služby. To uznávají tak velcí mahádžanové a sádhuové, jako je Pán Brahmá, Nárada a Pán Šiva. Tento systém pokračuje i v dnešní době díky nepřerušené žákovské posloupnosti (parampará).

Mnoho lidí začne vědomí Kršny nadšeně rozvíjet a snaží se opakovat to, co vidí dělat oddané. Ale jelikož nemají dostatek správného osobního vedení a společnosti oddaných, nejsou schopni náležitě pokročit nad začátečnickou úroveň. Jejich chápání a praktikování vědomí Kršny je často chybné. Může za to nezralost a sklon směšovat spekulativní představy s pojmy čisté oddané služby.

Na jednu stranu je jakýkoliv začátek rozvíjení vědomí Kršny dobrý. Aby však byl člověk v oddané službě doopravdy úspěšný, musí přijmout autorizovanou metodu. Musí se podrobit vedení pravého duchovního mistra a zcela se mu odevzdat. To, že se bude považovat za zbožného pouze díky občasnému povrchnímu praktikování, mu příliš nepomůže.

Rady, které najdete na těchto stránkách mohou do značné míry ochránit ty, kdo chtějí začít s oddanou službou, ale nemají dostatek osobního vedení. Mohou pomoci novým oddaným, aby nebyli zbytečně zmatení na cestě bhakti, protože je založena na spolehlivém základu gurua, sádhua a šástry. Čtenáři přinejmenším nebudou muset spekulovat, jak nanášet tilak, provádět sankírtan, atd. Znovu však musí být kladen důraz na nezbytnost přijetí útočiště u pravého duchovního mistra, přijetí zasvěcení, učení se od něho a sloužení mu s naprostou odevzdaností.

Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré