Džapa

kṛṣṇa-nāma-mahā-mantrera ei ta’ svabhāva
yei jape, tāra kṛṣṇe upajaye bhāva

„Povahou Haré Kršna mahá-mantry je, že každý, kdo ji pronáší nebo zpívá, bezprostředně rozvíjí láskyplnou extázi ve vztahu ke Kršnovi.“ (Šrí Čaitanja-čaritámrita, Ádi-lílá 7.83)

Pronášení Haré Kršna mahá-mantra džapy je nezbytné pro každého vážného oddaného Kršny. I když jsme zaneprázdněni mnoha povinnostmi, musíme si každý den vyhradit nějaký čas na pronášení Haré Kršna.

Džapu je nejvhodnější pronášet na džapa-mále, abychom mohli počítat pronesené mantry. Jeho Božská Milost A. Č. Bhaktivédánta Svámí Prabhupáda, zakladatel-áčarja ISKCONu a zplnomocněný šiřitel svátého jména v současném věku, stanovil šestnáct „kol“ (16 × 108 pronesení Haré Kršna mantry), jako minimum pro zasvěcené oddané.

Někteří nováčci v procesu rozvoje vědomí Kršny pokládají každodenní pronášení šestnácti kol za obtížné. Takové osoby mohou začít s menším počtem kol denně: osmi, čtyřmi, dvěma nebo přinejmenším jedním, v souladu s jejich možnostmi. Poté, co si na pronášení zvyknou, mohou každodenní počet kol zvyšovat, dokud nedosáhnou předepsaného počtu šestnácti kol. Nikdy nesnižujte počet denně pronášených kol. Po přijetí zasvěcení nepronášejte nikdy méně než šestnáct kol každý den.

Pronášení džapy však není pouze záležitostí dokončení určitého počtu kol. K rychlému duchovnímu pokroku nám pomůže jejich kvalitní pronášení. Džapa se má pronášet zřetelně, s citem, měla by být modlitbou ke Kršnovi a soustředěním na naslouchání Jeho svátému jménu.

Džapa-málu neboli růženec je nejlépe vyrábět ze dřeva tulasí. Oblíbené jsou rovněž mály zhotovené ze dřeva stromů níma, bél či z lotosových semen. Používají se k počítání kol. Džapa-málá má 108 korálků pro počítání a jeden navíc, kterému se říká „hlavní korálek“.

Uchopte džapa-málu do pravé ruky tak, abyste ji drželi mezi palcem a prostředníkem (viz obrázek). Ukazovák se nepoužívá, jelikož je pokládán za nečistý. Začněte na korálku vedle hlavního korálku. Před pronášením Haré Kršna mahá-mantra džapy proneste Paňča-tattva mahá-mantru: śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda. Pronášení těchto jmen Pána Čaitanji a Jeho hlavních společníků nám pomáhá zbavit se přestupků při pronášení.

Existuje deset přestupků, které je třeba při pronášení svátých jmen vzít v úvahu. Jsou popsány na konci osmé kapitoly knihy Nektar oddanosti.

Nyní proneste mahá-mantru: Haré Kršna Haré Kršna, Kršna Kršna Haré Haré / Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré. Poté se posuňte k dalšímu korálku. Vždy po každém úplném pronesení mahá-mantry se takto přesuňte k dalšímu korálku. Po 108-násobném pronesení se dostanete opět k hlavnímu korálku a budete mít dokončenu jednu málu neboli „kolo“. Teď obraťte málu, aniž byste přešli přes hlavní korálek, a začněte další kolo opětovným pronesením śrī-kṛṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda śrī-advaita gadādhara śrīvāsādi-gaura-bhakta-vṛnda.

Pronášení je jednoduché, ale v zájmu nejlepších výsledků se musí provádět správně. Má být alespoň tak hlasité, aby ho slyšel vedle sedící člověk. Při pronášení soustřeďujeme pozornost na naslouchání mahá-mantře. Toto soustředění je mantra-meditace, která mocně očišťuje naše srdce. Je obtížné zastavit roztěkanost mysli, ale tak jako u všeho ostatního, i zde je cvičení cestou k dokonalosti. Dejme pozor na to, abychom mantru pronášeli zřetelně, aby byla jasně slyšet každá slabika.

Někteří oddaní si při džapě vypěstují špatné návyky, jako je špatná výslovnost nebo syčení mahá-mantry, vynechávání slov nebo slabik, usínají či dělají jiné věci, občas mluví s ostatními nebo si čtou. Jinou obvyklou chybou je „vynechávání korálků“ (bezděčné posunutí se na další korálek bez plného dokončení jedné mantry, a tedy méně než 108 opakování v jednom kole). Musíme naši džapu neustále hodnotit, abychom ji mohli zlepšovat.

Začátečníci v procesu rozvoje vědomí Kršny mají sklon pronášením kol trávit hodně času. Zkušení oddaní však obvykle dokončí šestnáct kol během jedné a půl až dvou hodin (tj. pět a půl až osm minut na jedno kolo). Kvalita je důležitější než rychlost. Na začátku se tedy soustředíme na zřetelné pronášení a dobré naslouchání. S pokračující praxí si obvykle automaticky osvojíme rychlejší opakování. Pokud oddaný pronáší rychleji než jedno kolo za pět minut, obyčejně to znamená, že (a) není správně soustředěný; nebo (b) vynechává slova či slabiky mantry; a nebo (c) „přeskakuje korálky“.

Nej vhodnější čas pro džapu je brzy ráno (během bráhma-muhúrty, příznivé doby před svítáním). Je to však možné v jakékoliv situaci – ve vlaku, cestou do práce či při procházce po ulici – nejlepší však je dokončit šestnáct kol s plným soustředěním časně ráno, před začátkem obvyklých každodenních činností.

Džapa-málu je nejlepší přechovávat v pytlíku na korálky zvláště vyrobeném pro tento účel. Má zvláštní otvor, aby mohl ukazováček zůstat venku a mimo růženec (viz obrázek). Džapa pytlíky se zhotovuji s popruhem, aby je bylo možno nosit zavěšené kolem krku, když se nepoužívají. Oddaní je nosí všude s sebou, a tak mohou pronášet džapu, kdykoli k tomu mají příležitost. Růženec a pytlík je třeba udržovat v čistotě. Neberou se na toaletu.

Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré