Nágara-sankírtan

Nágara-sankírtan (také nazývaný harináma-sankírtan) je skupina oddaných jdoucí po ulicích měst a vesnic s hlasitým zpěvem svátých jmen Pána za doprovodu mridang (bubnů) a kartálů. Pán Čaitanja Maháprabhu, jenž je samotný Kršna, Nejvyšší Osobnost Božství, osobně sankírtan šířil. Sankírtan přináší milost Kršnových svátých jmen mase duchovně netečných lidí a vlastně všem živým bytostem, které jinak nemají příležitost či sklon k vědomí Kršny.

Toto veřejné zpívání očišťuje zamořenou atmosféru Kali-jugy. Každý, kdo se ho zúčastní, bude drahý Pánu Čaitanjovi. Čím více oddaných se k sankírtanové skupině připojí, tím lépe. Pokud není k dispozici mnoho oddaných, mohou jít i tři nebo čtyři oddaní, dokonce i dva či jeden. Síření knih Šríly Prabhupády a kršna-prasádam se sankírtanovou skupinou bude ještě více transcendentálně oživující. Vezmeme-li s sebou pestrobarevné transparenty a praporky, slavnostní atmosféra se tím dále pozvedne. A pokud použijeme megafon, pomůže to přinést svátá jména hlasitěji více podmíněným živým bytostem.

Choďte na harináma-sankírtan tak často, jak je možné, na tak dlouho, jak je možné, a sledujte, jak vám Pán Čaitanja žehná!

Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré