Proč praktikovat vědomí Kršny?

Nejsme tato těla, ale duchovní duše. Tělo je dočasné, avšak duše (džívátmá) sídlící v každém těle je věčná.
Každá duše, každá bytost, má věčný, dynamický, blažený vztah s Nejvyšší Duší, Nejvyšší Osobností Božství, Pánem Kršnou. Náš skutečný život není v tomto hmotném světě, ale v duchovním světě s Kršnou.

Duchovní svět řídí přímo Kršna. Je tam obklopen nesčetnými milujícími služebníky, kteří jsou všichni naprosto čistí oddaní. Jsou to všechno dokonalé bytosti s jedinou touhou: potěšit Kršnu. Jsou zcela osvobozeni od světských tužeb, chtíče, chamtivosti a závisti.

V duchovním světě je všechno – půda, stromy, domy, voda – duchovní, vědomé a blažené. Není tam smutek, ale pouze radost, ne však fádní, falešné potěšení tohoto hmotného světa, ale smysluplná, duchovní extáze ve vztahu s Kršnou. Se svými oddanými Kršna neustále provádí úžasné rozmanité činnosti. Je to nepřetržitá slavnost zpěvu, tance, her a jídla s Nejvyšší Osobností Božství.

Ty duše, které jsou kvůli svému šílenství vůči Kršnovi nepřátelské, jsou umístěny do hmotného světa. Tento hmotný svět je jako nápravná věznice. Podmíněné duše zde podstupují opakované rození a umírání v 8 400 000 druzích života. Podmíněná duše poblouzněná májou (klamem) a nemístnou pýchou si myslí, že je spokojená i v těle prasete požírajícího výkaly. Od nejvyšší po nejnižší planetu je vše obrovský oceán utrpení.

Kršna nechce, abychom hnili v hmotném světě. Volá nás, abychom se vrátili zpátky k Němu a žili s Ním šťastně navěky. Ti inteligentní naslouchají Kršnovi (jak hovoří v Bhagavad-gítě takové, jaká je) a snaží se vyřešit problém opakovaného rození a umírání. Začínají se věnovat oddané službě, aby obnovili své neprojevené vědomí Kršny a vrátili se zpátky k Bohu.

Vědomí Kršny vyučoval v této Kali-juze sám Kršna ve své nejmilostivější inkarnaci jako Čaitanja Maháprabhu. Pán Čaitanja zavedl sankírtanové hnutí, které představuje nejsnadnější a nejradostnější proces realizace Boha. Je kévala ánanda-kánda – jednoduše radostné.

Vědomí Kršny není nudné, suchopárné, ritualistické náboženství. Zahrnuje zpívání svátých jmen, tančení v extázi, hodování na kršna-prasádam, sdružování se se svátými oddanými, sloužení Nejvyšší Osobnosti Božství v Jeho podobě Božstva, vnímání nepřekonatelné krásy Božstva, znalost hluboké filozofie, naslouchání o Kršnových enerrgiích a zábavách a kázání Jeho slávy. Vědomí Kršny je nálada duchovního světa. Je to život neustále se zvyšující radosti a nakonec nás přivede do bodu, kdy budeme moci Kršnu přímo vidět a mluvit s Ním tváří v tvář.

Vědomí Kršny je vyzkoušený, prověřený a osvědčený způsob, jak dosáhnout ve svém životě dokonalosti. V minulosti se díky vědomí Kršny očistilo mnoho lidí, a dosáhlo tak Kršnových lotosových nohou.

Ti, jejichž duchovní inteligence se probudila, chápou nepřekonatelnou milost, kterou nám Pán Čaitanja prokazuje, když nás zve, abychom se připojili k Jeho sankírtanovému hnutí. Tyto osoby začnou rozvíjet vědomí Kršny s veškerou upřímností, rozhodnuti učinit toto zrození v hmotném světě svým posledním.

Pomocí oddané služby oddaní rozvíjejí všechny dobré vlastnosti. Stávají se laskavými, tolerantními, pokornými, umějí se ovládat, jsou mírumilovní a milostiví ke všem. Vědomí Kršny nabízí dokonce řešení všech ekonomických, společenských, politických, psychologických, filosofických a náboženských problémů. Jak to je zevrubně popsáno v knihách Šríly Prabhupády.

Proto by se měl každý přemýšlivý člověk začít ihned plně věnovat rozvoji vědomí Kršny celým svým srdcem.

Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré