Vytvoření duchovní atmosféry doma

V sanskrtu jsou pro hospodáře dvě označení. Grihastha žije s manželkou a dětmi a seberealizace je jeho životním cílem. Grihamédhí je obyčejný materialistický hospodář. Domovu grihasthy se ríka grihastha-ášrama. Je to ášram, protože je určen pro duchovní rozvoj.

Příslušníci rodiny vědomé si Kršny se považují za Kršnovy služebníky a vše dělají jako oběť Jemu. Říkají si: „Toto není náš dům, to je domov Kršny. Žijeme tady, abychom Mu sloužili. Všichni a všechno zde, včetně peněz, jídla a tak dále, je určeno výhradně pro Jeho službu.“

Uctívání Božstva Kršny doma je pro rozvíjení tohoto postoje zvlášť přínosné. Proto je uctívání Božstev nezbytné pro grihasthy, kteří jsou jinak náchylní k poklesnutí na úroveň uspokojování smyslů. Ne, že si dáme do kouta obrázek Kršny a zbytek domu používáme pro své vlastní účely.

Abychom domov zduchovnili, máme v něm obrázky Kršny a Jeho čistých oddaných. Obrázkům polobohů je lepší se vyhnout. Obrázky falešných avatárů, májávádských guruů, filmových hvězd, sportovních hrdinů, politiků a podobných nemají v Kršny si vědomém domově místo a měly by být odstraněny.

Jednou z možností, jak mocně zduchovnit domov, je vlastnit úplný soubor knih Šríly Prabhupády. Tyto knihy jsou literárními inkarnacemi Boha a je možno je uctívat jako Božstva.

Televizi lze používat k promítání Kršny si vědomého videa, avšak obecně je to rušivý prvek. Televizi se právem říká „hlupákova bedna“. Je to odosobněné médium otupující mozek. Studie dokazují, že nadměrné sledování i seriózních pořadů může zpomalovat intelektuální a citový rozvoj. Televize propaguje sex a násilí a vštěpuje lidem ateismus, nemravnost a materialismus. Tak ničí rodinné hodnoty a zapříčiňuje zlozvyky a špatné chování u détí. Vštěpuje dětem, aby jedly maso, pily alkohol, kouřily a měly nedovolený sex. Televize byla hlavním faktorem zničení rodinného života na Západě a to samé se dnes děje v Indii a dalších zemích. Rodinný život s televizí jako středem zájmu rozhodně nemůže být příliš láskyplný a šťastný. Všude, kde je v domácnosti televize, je duchovní pokrok téměř vyloučen. Důležitým krokem při přetváření domova v místo vhodné k uctívání Kršny proto je, aby otec směle televizi z domova odstranil. Prodejte ji, zbavte se jí navždy. Děti mohou protestovat, ale pro jejich dobro by jejich námitky neměly být brány na vědomí. Zapojte rodinu do púdži, kírtanu a dalších činností v rámci rozvoje vědomí Kršny a na televizi všichni velmi brzy zapomenou.

Poslouchání rádia a přehrávání filmových písniček je třeba nahradit zpěvem vaišnavských bhadžanů a přehráváním autorizovaných bhadžanů.

Povinností rodičů je vzdělávat své děti od raného věku v nauce o vědomí Kršny. Otec má jako guru své ženy a dětí zvláštní zodpovědnost.

Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré