Domácí chrám

Pro oddané-hospodáře (zvláště pro ty, kteří žijí mimo chrámovou komunitu) je nezbytné mít chrám doma. Pokud máme doma chrám a učiníme jej středem života v domácnosti, obyčejný dům se změní ve svaté místo.

Ti, kteří mají dostatek prostředů a prostoru, postaví někdy chrámovou budovu odděleně od svého domu. Většina oddaných však vyhradí ve svém obydlí nějaký pokoj jako chrámovou místnost či místnost pro púdžu. Ti, kdo mají velmi omezený prostor, mohou zařídit oltář jednoduše v místnosti, kterou obývají. 

V chrámové místnosti se členové rodiny scházejí na kírtan, árati a čtení z písem. Obětuje se zde jídlo Kršnovi a jednotliví rodinní příslušníci sem mohou chodit pronášet džapu, studovat písma a modlit se ke Kršnovi. Oddělená místnost je mnohem vhodnější než pouhá „skříň v rohu“, jelikož v oddělené místnosti se může udržovat posvátná atmosféra. V ostatních pokojích si mohou děti hrát, dospělí odpočívat, společensky se stýkat a vykonávat své domácí práce; chrámovou místnost je však možno vyhradit pouze pro duchovní činnosti. 

Chrámová místnost je rozdělena na prostor Božstev a modlitební sál. Prostor Božstev je jedna část na konci chrámové místnosti. Od modlitebního sálu ji dělí závěs. I tam, kde není možné mít oddělenou chrámovou místnost, mají být Božstva zakryta závěsem. V domácím chrámu mohou být Pán a Jeho čistí oddaní uctíváni v podobě obrázku. Později, až uctívající oddaní pokročí a získají zkušenosti, mohou být instalována Božstva. U oddaných-hospodářů, kteří přijali druhé zasvěcení, se ve skutečnosti očekává, že budou doma uctívat Božstva. Pokročilé uctívání Božstev má probíhat pod vedením vaišnavského gurua. Proto není v této knize podrobně popsáno. Pokud má uctívající skutečně náladu oddanosti, není uctívání Pána v Jeho podobě obrázku méně důležité než uctívání Pána v Jeho podobě Božstev ze dřeva, kamene či kovu. Jelikož je však toto uctívání velmi obsáhlé a složité, možnost je vykonávat se obvykle poskytuje oddaným, kteří své nadšení projevují delší dobu. Pro úplné začátečníky v rozvoji vědomí Kršny doporučujeme sestavit si jednoduchý oltář složený pouze ze tří obrázků. Hlavní a největší je obrázek Srí Paňča-tattvy, který umístíme doprostřed. Na pravou stranu umístíme o něco menší obrázek Srí Nrsinhadéva a nalevo od obrázku Paňča-tattvy umístíme nejmenší obrázek Šríly Prabhupády. Během rozvoje vědomí Kršny a v rámci možností můžeme později sestavit standardní domácí oltář. Standardní domácí oltář má mít tyto obrázky (viz nákres – čísla odpovídají pozicím obrázku):

1. Áčárjové sampradáji – (a) zakladatel-áčarja ISKCONu, A.Č. Bhaktivédánta Švární Prabhupáda, (b) Bhaktisiddhánta Sarasvatí Thákura, (c) Gaurakišóra Dása Bábádží a (d) Bhaktivinóda Thákura. Někteří oddaní mají na svých oltářích rovněž obrázek Džagannátha Dáse Bábádžího. 

2. Šest Gósvámích z Vrindávanu: Rúpa Gósvámí, Sanátana Gósvámí, Raghunátha Bhatta Gósvámí, Raghunátha Dása Gósvámí, Gopála Bhatta Gósvámí a Džíva Gósvámí. Tito významní žáci Pána Čaitanji předali světu učení a postupy gaudíja-vaišnavismu. 

3. Paňča-tattva (Pán Čaitanja a Jeho čtyři hlavní společníci). 

4. Pán Nrsinhadéva. Oddaní tuto podobu Pána uctívají zvláště proto, že: (a) je ochraňuje před démony a rušivými vlivy – jež jsou v tomto temném věku Kali velmi rozšířené, a (b) zvláště On jim pomáhá vykořenit démonské touhy z jejich srdcí. 

5. Po zasvěcení či formálním přijetí útočiště u ISKCONského gurua (viz „Guru a zasvěcení“ ) je na oltář umístěn obrázek gurua.

Je důležité připomenout, že obrázky těch, kdo mají v duchovní hierarchii vyšší postavení, nemají být níže než obrázky těch, jimiž jsou uctíváni. Například obrázek gurua se nikdy nedává nad Kršnův. 

V pravé vaišnavské sampradáji je Kršna, původní Osobnost Božství, uctíván společně se svými expanzemi, vnitřními energiemi a čistými oddanými áčárji. Nižší způsoby uctívání, například polobohů, se nepodporují. Proto vaišnavové vybírají, čí obrázky na svůj oltář umístí. Ačkoliv je samozřejmě správné ctít tak úctyhodné osobnosti, jako jsou polobozi a rodiče, neuctívají se na stejné úrovni jako Kršna. Pseudoinkarnace a falešní sádhuové na oltář nepatří vůbec. 

Nejlepší je nechat si oltář zvlášť vyrobit ze dřeva nebo jiných materiálů, dost velký na to, aby se na něj daly vhodně a pěkně umístit všechny obrázky. Vlevo před oltářem (na levé straně z pohledu osoby hledící na oltář) necháváme stát menší stolek vysoký kolem 90 cm, na který pokládáme tác pro árati. Další malý stolek, asi 30 cm vysoký, je zapotřebí pro obětování jídla, a potřeba je také podložka (nejlépe z trávy kuša či jiné nebo z látky), na které oddaný sedí při provádění púdži či obětování jídla. 

V chrámové místnosti je nutno dodržovat mnoho předpisů. Ty jsou vyjmenovány v Nektaru oddanosti. V rodině obvykle není možné uplatňovat všechny, ale měli bychom usilovat o ten nejvyšší v praxi dosažitelný standard. Do chrámové místnosti zveme Kršnu, pána všech vesmírů, aby přišel a dohlížel na náš domov; musíme se v ní tedy chovat uctivě.

Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré