Jak se stát členem ISKCONu

Existuje mnoho organizací, jejichž členové mají podobné zájmy a společně se pokoušejí splnit své záměry. Obchodníci se například stávají členy obchodních komor a dělníci vytvářejí odbory. Podobně je Mezinárodní společnost pro vědomí Kršny určena osobám, které mají zájem porozumět Kršnovi.

V ISKCONu jsou různé druhy členství. Nadšení oddaní na plný úvazek vstupují do ášramů společnosti a podřizují se výcviku v oddané službě. Pracují pro Kršnu usilovně celý den a nežádají za to ani haléř odměny. O všechny jejich potřeby, jako je jídlo a oblečení, se samozřejmě stará společnost. Je potřeba mnoho tisíc takto obětavých pracovníků. Zvláště mladí muži by se měli přihlásit, podstoupit výcvik v rozvoji vědomí Kršny a pak jít kázat ostatním. Základní výcvik v ISKCONských ášramech se týká púdži, bhadžanů, kírtanů, manter, filosofie, vaření, samostatnosti a schopnosti duchovního vedení. A k tomu ta nejdůležitější věc pro všechny – výchova ke služebnickému postoji s vědomím Kršny. Ti, kdo mají zájem odevzdat své životy Kršnovi, se mohou obrátit na nejbližší ISKCONské středisko.

Mnoho lidí to s rozvojem vědomí Kršny myslí vážně, ale mají závazky vůči rodině, které jim brání připojit se k ISKCONu na plný úvazek. Přesto mohou rozvíjet vědomí Kršny se vší vážností doma. Následováním pokynů v této knize mohou dosáhnout naprosté dokonalosti, zatímco žijí doma.

Ti, kdo mají dostatek finančních prostředků, se mohou stát „doživotními členy ISKCONu”, kteří platí pevně stanovené peněžní příspěvky. Ti, kteří se necítí připraveni převzít žádnou z výše nastíněných rolí, se žádají, aby alespoň začali s pravidelným zpíváním mahá-mantry:

Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré 
Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré

Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré