Svátky

Svátky

Vědomí Kršny znamená svátek každý den. Oddaní denně slaví blaženost Kršnovy služby zpíváním a tancem ve svaté společnosti a vychutnáváním si nádhery Božstev. Nicméně dny příchodu inkarnací Pána a Jeho velkých oddaných a také dny připomínající neobyčejné líly (zábavy) jsou slaveny jako zvláštní svátky.

Svátky oživují a sytí naši bhakti, a jsou tedy považovány za matku oddanosti. Jsou pro oddané radostnou příležitostí sejít se a oslavovat Kršnu. Oddaní, kteří z jakéhokoliv důvodu nenavštěvují ISKCONská střediska pravidelně, si často dají záležet, aby byli přítomni na svátky. Oddaní žijící doma, daleko od ISKCONského střediska, mohou podle svých možností zorganizovat pěknou oslavu a pozvat sousedy, aby společně sdíleli blaženost vědomí Kršny.

Pro oslavu svátku se vyzdobí chrámová místnost. Připraví se velké množství vynikajících potravin, obětují se Kršnovi a hojně se rozdávají. Nepřetržité naslouchání o slávě Kršny a Jeho oddaných a její opěvování naplňuje atmosféru duchovním zvukem.

Svátky jsou zvláště vhodné ke ztvárnění devocionálních divadelních her a pro nágara-sankírtan (také nazývaný harináma-sankírtan). Jsou rovněž vhodnou příležitostí nabídnout Božstvům nové oblečení.

Na mnohé svátky se drží do určité doby půst a poté následuje hostina. Zpívají se odpovídající bhadžany a samozřejmě také Haré Kršna mahá-mantra. Například v den odchodu významného vaišnavy se zpívá píseň začínající slovy je ānilo prema-dhana – píseň odloučení od zesnulých vaišnavů. Předčítá se o příslušných zábavách. Například v den zjevení Šríly Bhaktisiddhánty Sarasvatího Thákura čteme nebo přednášíme o jeho transcendentálních činnostech. Na Góvardhana Púdžu čteme z knihy Šríly Prabhupády Kršna – Nejvyšší Osobnost Božství kapitolu nazvanou „Uctívání kopce Góvardhan“. Existují také nahrané kazety z přednášek, na nichž Šríla Prabhupáda hovoří při zvláštních svátcích, které jsou k dispozici jako sada s názvem Festivals with Srila Prabhupada.

Následuje přehled některých hlavních svátků, které oddaní v ISKCONu slaví, počínaje Gaura Púrnimou, prvním dnem gaudíja vaišnavského roku. Přesné datum každého svátku lze nalézt v ISKCONském kalendáři. Data jsou vypočítávána v souladu s lunisolárním kalendářem, a proto se každý rok vůči slunečnímu kalendáři liší.

 

Gaura Púrnimá

Den zjevení Pána Čaitanji Maháprabhua. Připadá na pozdní únor, březen nebo raný duben. Do východu měsíce se drží půst, následuje prasádam jako na Ékádaší a příští den v poledne je hostina. Předčítá se z Čaitanja-čaritámrity, Ádi-líly, třinácté kapitoly, o zjevení Pána Čaitanji. O Gaura Púrnimě a během předcházejících dnů se koná v ISKCONském středisku v Májápuru obrovská slavnost, na kterou přijíždí mnoho oddaných z celého světa. Během tohoto období provádějí oddaní také Navadvípa-dháma-parikramu (obcházení svátých míst v Navadvípa Dhámu).

 

Ráma-navamí

Den zjevení Pána Rámačandry. Půst se drží do soumraku, následuje hostina. O Pánu Rámovi čteme ze Šrímad-Bhágavatamu, zpěv 9, kapitoly 10 a 11.

 

Nrsinha Čaturdaší

Den zjevení Pána Nrsinhadéva. Do soumraku se drží půst, následuje hostina. Obětuje se panakam, nápoj připravený z chladné vody, palmového cukru, citrónové šťávy a zázvoru, jenž je Nrsinhadévovi velice drahý. O Jeho zjevení se čte ze Šrímad-Bhágavatamu, zpěv 7, kapitola 8.

 

Rathajátrá

Den konání Džagannátha Rathajátry v Purí. Božstva Džagannátha, Subhadry a Balabhadry se vezou městem na voze, doprovázena zpívajícími a tančícími oddanými. Šríla Prabhupáda tento svátek velmi šířil po celém světě. V den Rathajátry pořádá ISKCON Rathajátru ze svých středisek v Kolkatě, Bhuvanéšvaru a Barodě. V jiných dnech roku organizuje Rathajátry mnoho jiných středisek. Čteme Čaitanja-čaritámritu, Madhja-lílu, kapitolu 13.

 

Džhulana játrá

Nádherný pětidenní svátek, při němž se květinami bohatě ozdobená Božstva Rádhy a Kršny umístí na houpačku a jemně se houpají sem a tam za doprovodu kírtanu. Je možné houpat také obrázek Rádhy a Kršny.

 

Den zjevení Pána Balarámy

Posledním dnem Džhulana játry je den zjevení Pána Balarámy. Půst se drží do poledne, následuje hostina. Nezapomeňte obětovat Balarámovi med, protože ho má velmi rád. O slávě Pána Balarámy čtěte z Čaitanja-čaritámrity, Ádi-líly, kapitoly 5, a rovněž příslušné pasáže z knihy Kršna – Nejvyšší Osobnost Božství.

 

Džanmáštamí

Den zjevení Pána Kršny, rovněž známý jako Kršnáštamí, Kršna-džajantí a Gokuláštamí. Postíme se a zůstáváme vzhůru do půlnoci, následuje prasádam jako na Ékádaší. Během celého dne čteme z knihy Kršna – Nejvyšší Osobnost Božství.

 

Vjása-púdžá Šríly Prabhupády

Slaví se na Nandótsavu, den po Džanmáštamí, kdy se Šríla Prabhupáda milosrdně zjevil v tomto světě. Pro všechny členy ISKCONu je to nejdůležitější svátek roku, protože bez milosti Šríly Prabhupády by nikdo z nás nedosáhl vědomí Kršny. 

Oslavy Vjása-púdži probíhají takto: Drží se ranní půst. Oddaní se sejdou, aby naslouchali o Šrílovi Prabhupádovi a jeho velkolepých činnostech a opěvovali je. Oddaní mohou být unavení z předchozího dne oslavy Džanmáštamí, ale pro tento výjimečný den ze sebe setřesou všechnu ospalost, aby oslavovali Šrílu Prabhupádu.

Předčítá se ze životopisných děl o Šrílovi Prabhupádovi (jako je Šríla Prabhupáda-lílámrita) a z knih o Vjása-púdži (zvláštní knihy sestavené každoročně pro Vjása-púdžu na oslavu Šríly Prabhupády). Pouštějí se nahrávky bhadžanů a přednášek Šríly Prabhupády. Oddaní, zvláště přímí žáci Šríly Prabhupády, hovoří o jeho slávě a své vděčnosti Jeho Božské Milosti.

V poledne je obětována velká hostina současně Božstvům i guruovi. Následuje pušpáňdžali (obětování květin u vjásá-sanu). Každý oddaný dostane velkou hrst květů. Jeden oddaný přednáší slovo za slovem guru-pranáma mantru (nama oṁ viṣṇu-pādāya atd.). Shromáždění oddaní po něm text slovo za slovem opakují. Na závěr každé modlitby pronese vedoucí oddaný „pušpáňdžali”. Ostatní oddaní po něm slovo „pušpáňdžali“ zopakují a hodí květy jako obětinu k lotosovým nohám gurua. Pak se před guruem všichni oddaní pokloní tváří k zemi. Celý postup se opakuje třikrát. Po pušpáňdžali se rozdává prasádam.

Všichni oddaní v ISKCONu slaví také Vjása-púdžu Šríly Bhaktisiddhánty Sarasvatího Thákura.

Programy s půstem do oběda a následnou hostinou se následují také v den zjevení Šríly Gaurakišóry Dáse Bábádžího a Šríly Bhaktivinódy Thákura.

 

Rádháštamí

Den zjevení Šrímatí Rádhárání přichází dva týdny po Džanmáštamí. Do poledne se drží půst, potom je hostina. Oblíbenou zeleninou Šrímatí Rádhárání je arbi (hindský název). Snažte se nějaké sehnat a v tento den je pro Ni uvařit. O Šrímatí Rádhárání čtěte z Čaitanja-čaritámrity, Madhja-lílá, kapitola 23, verše 86-92; a také z knihy Kršna – Nejvyšší Osobnost Božství kapitolu „Doručení Kršnova vzkazu gópím“.

 

Vámana Dvádaší

Zjevení Vámany avatára. Ctěte z Šrímad-Bhágavatamu, zpěv 8, kapitoly 18-22. 

 

Góvardhana púdžá, Annakúta Mahótsava a Gópúdžá

Všechny se uskutečňují ve stejný den. Góvardhana púdžá se slaví uctíváním kopce Góvardhana. Pro Annakúta Mahótsavu vytvořte „kopec Góvardhana“ z prasádam, uctívejte ho, obřadně jej obcházejte a potom všem hojně rozdejte prasádam. Gópúdžá znamená uctívání krav. Viz Kršna – Nejvyšší Osobnost Božství, svazek 1, kapitoly 24 a 25; a Čaitanja-čaritámrita, Madhja-lílá, kapitola 4, verše 67–75.

 

Den odchodu Šríly Prabhupády

Tato slavnost, hned po Góvardhana púdži, je podobná Vjása-púdži. V tento den velmi silně pociťujeme odloučení od Šríly Prabhupády. Podobně se slaví rovněž dny odchodu Šríly Bhaktisiddhánty Sarasvatího Thákura, Šríly Gaurakišóry Dášse Bábádžího a Šríly Bhaktivinódy Thákura. Půst se drží do poledne, následuje hostina.

Oslavy odchodu připomínají odchod velkých vaišnavů z tohoto světa. Slaví se jako svátky, neboť svým odchodem vaišnava ukazuje, jak definitivně zvítězit nad májou a vstoupit do duchovního světa.

 

Zjevení Advaity Áčárji

Půst do poledne, poté hostina. Viz Čaitanja-čaritámrita, Adi-lílá, kapitola 6.

 

Varáha Dvádaší

Oslava dne zjevení Pána Varáhy. Viz Šrímad-Bhágavatam, zpěv 3, kapitoly 13 a 18.

 

Nitjánanda Trajódaší

Zjevení Pána Nitjánandy. Viz Čaitanja-čaritámrita, Adi-lílá, kapitola 5.

Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré Haré Haré Haré Kršna Haré Kršna Kršna Kršna Haré Haré Haré Ráma Haré Ráma Ráma Ráma Haré Haré